Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Pola niestandardowe

Funkcjonalność pozwala na zmianę domyślnych tłumaczeń ankiet oraz ustawienie listy statusów raportów. 

Aby zmienić domyślne tłumaczenia :

  1. Wciśnij przycisk Pola niestandardowe.
  2. Wybierz zakładkę TŁUMACZENIA.
  3. Wybierz język, dla którego chcesz zmienić tłumaczenia.
  4. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

Aby edytować listę statusów : 

  1. Wciśnij przycisk Pola niestandardowe.
  2. Wybierz zakładkę STATUSY RAPORTÓW.
  3. Wciśnij przycisk DODAJ, aby dodać nowy status.
  4. Wciśnij przycisk ZAPISZ.
 

UWAGI. Usunięcie statusu z listy spowoduje usunięcie statusu ze wszystkich raportów, do których został on przypisany.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Professional i Enterprise.


Powiązane strony