Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Dziennik zdarzeń

W tym miejscu znajdziesz informację o wszystkich zdarzeniach, które dotyczą Twojego konta SurveyLab. Jeśli korzystasz z konta multi-user (Professional lub Enterprise) będziesz mógł dodatkowo podejrzeć zdarzenia dotyczące kont innych użytkowników z Twojej organizacji przypisanych do Twojego konta.

System pozwala na eksport i zapisanie listy zdarzeń w postaci pliku csv.

Aby przeglądać dziennik zdarzeń :

  1. Przejdź do zakładki Konto.
  2. Przejdź do Zarządzaj użytkownikami.
  3. Wciśnij przycisk Historia zdarzeń.

Aby eksportować listę zdarzeń :

  1. Przejdź do zakładki Zarządzaj użytkownikami, a następnie Historia zdarzeń.
  2. Wciśnij przycisk Eksport.

* Funkcjonalność dostępna dla kont Professional i Enterprise.


Powiązane strony