Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Losowanie pytań

Funkcjonalność umożliwia losowanie określonej ilości pytań spośród wszystkich pytań dostępnych na stronie. Może być wykorzystywana w ankietach i testach online.

Aby ustawić losowanie pytań :

  1. Przejdź do projektu ankiety.
    projektuj ankietę
  2. Wciśnij przycisk O Więcej opcji i następnie z listy wybierz [D] Losowanie z puli.
  3. Wybierz ile pytań ma być losowanych.
     

UWAGI. Liczbę losowanych pytań należy ustawić niezależnie dla każdej strony ankiety. Jeśli na danej stronie planujesz umieścić stałe elementy takie jak opis lub metryczka uwzględnij je również w liczbie pytań, które mają być wyświetlone.

* Opcja dostępna jest dla kont ProfessionalEnterprise.


Powiązane strony