Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score (NPS) jest wskaźnikiem i metodologią badania lojalności klientów. Został stworzony przez Fred Reichheld, Bain & Company i Satmetrix.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIE

 • Badanie lojalności klienta / pracownika.

OPCJE

 • Przyciski
 • Kafelki (okrągłe)
 • Kafalki (prostokątne)
 • Rozwijana lista
 • Suwak
 • Gwiazdki

WYGLĄD PYTANIA

Ten rodzaj pytania umożliwia zaznaczenie przez respondenta pojedynczej wartości na skali 0 - 10, 1 - 10, 0 - 5, 1 - 5 (skala zależy od ustawień pytania).
Typ pytania NPS
Osoby, które zaznaczyły 9 - 10 (5, w skali 0 - 5) to Promotorzy (Promoters), wartości 7 - 8 (4, w skali 0 - 5) to Pasywni (Passives), oceny poniżej 7 (poniżej 4, w skali 0 - 5) to Krytycy (Detractors).

Dla skali odwróconej
Typ pytania NPS

Typ pytania NPS

Osoby, które zaznaczyły 0 - 1 (0, w skali 0 - 5) to Promotorzy (Promoters), wartości 2 - 3 (2, w skali 0 - 5) to Pasywni (Passives), oceny powyżej 3 (powyżej 2, w skali 0 - 5) to Krytycy (Detractors).

Wyniki odpowiedzi na pytanie prezentowane są w postaci trzech słupków (dla Promotorów, Pasywnych, Krytyków) oraz wskaźnika NPS wyliczanego według następującego wzoru :

Net Promoter Score (NPS) = (% Promotorów) - (% Krytyków).

Uwagi. Pasywni nie są brani pod uwagę w czasie liczenia wskaźnika NPS.

Im wyższa wartość NPS tym lepiej. Przyjmuje się, że NPS równy 70% stanowi dobry wynik. Pytanie NPS zostało stworzone, aby umożliwić prowadzenie badań w z wykorzystaniem metodologi Net Promoter Score. Net Promoter, NPS oraz Net Promoter Score są znakami zastrzeżonymi Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, i Fred Reichheld.

PROJEKTOWANIE PYTANIA

 1. Wybierz pytanie z listy po lewej stronie i przeciągnij je na projekt ankiety.
 2. Wpisz pytanie.
 3. Wpisz dodatkowy opis (opcjonalnie).
 4. Wybierz skalę. Do wyboru są 4 skale: 0 - 5, 1 - 5, 0 - 10, 1 - 10.
 5. Wybierz dodatkowe opcje pytania.
 6. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

SKALE DLA PYTAŃ NPS

Tabela dla skal 0-10, 1-10 oraz skal odwróconych (malejących)
 
  R R M M
Krytycy 0 - 10 -
Krytycy 1 1 9 10
Krytycy 2 2 8 9
Krytycy 3 3 7 8
Krytycy 4 4 6 7
Krytycy 5 5 5 6
Krytycy 6 6 4 5
Pasywni 7 7 3 4
Pasywni 8 8 2 3
Promotorzy 9 9 1 2
Promotorzy 10 10 0 1
         
Tabela dla skal 0-5, 1-5 oraz skal odwróconych (malejących)
 
  R R M M
Krytycy 0 - 5 -
Krytycy 1 1 4 5
Krytycy 2 2 3 4
Krytycy 3 3 2 3
Pasywni 4 4 1 2
Promotorzy 5 5 0 1

R - skala rosnąca, M - skala malejąca

DODAWANIE PUNKTÓW 

W przypadku pytania NPS punkty są dodawane automatycznie.