Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Filtry wyników

Funkcja pozwala na filtrowanie zebranych danych w oparciu o dowolny parametr (np. kraj, status odpowiedzi, wariant odpowiedzi). Dzięki filtrom łatwo sprawdzisz jak na pytania odpowiedziała określona grupa osób np. kobiety w wieku 20 - 30 lat.

Aby utworzyć filtr :

  1. Wybierz raport, który chcesz filtrować lub wciśnij przycisk + DODAJ RAPORT, aby utworzyć nowy raport.
  2. Wciśnij przycisk [ ] Filtry.
  3. Wybierz kolektory, które chcesz uwzględnić w wynikach.
filtr kolektorów
  1. Ustaw parametry filtra.
  2. Wciśnij przycisk ZAPISZ, aby zapisać utworzony filtr.
     

UWAGI. Filtr możesz stworzyć na dowolnym raporcie. Po zapisaniu raport będzie uwzględniał dodatkowe parametry filtrujące.

* Funkcjonalność jest dostępna dla kont Starter, Advanced, Professional i Enterprise.