Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Filtry wyników

Funkcja pozwala na filtrowanie zebranych danych w oparciu o dowolny parametr (np. kraj, status odpowiedzi, wariant odpowiedzi). Dzięki filtrom łatwo sprawdzisz jak na pytania odpowiedziała określona grupa osób np. kobiety w wieku 20 - 30 lat.

Aby utworzyć filtr :

1. Wybierz raport, który chcesz filtrować lub wciśnij przycisk + DODAJ RAPORT, aby utworzyć nowy raport.
2. Wciśnij przycisk [ ] Filtry.
3. Wybierz kolektory, które chcesz uwzględnić w wynikach.

filtr kolektorów

4. Ustaw parametry filtra.
5. Wciśnij przycisk ZAPISZ, aby zapisać utworzony filtr.

UWAGI. Filtr możesz stworzyć na dowolnym raporcie. Po zapisaniu raport będzie uwzględniał dodatkowe parametry filtrujące.

* Opcja dostępna jest dla kont Starter, Advanced, Professional i Enterprise.