Go to
Ile potrzeba odpowiedzi

Wprowadzasz nowy produkt lub usługę na rynek? Pracujesz nad segmentacją klientów? A może planujesz dużą zmianę istniejącego już produktu? We wszystkich tych zadaniach mogą pomóc Ci badania online.

Idealnie byłoby zapytać wszystkie osoby z danej grupy (np. klientów) o opinie, preferencje lub zachowania. Nie zawsze będziesz miał możliwość, aby odpytać każdą osobę w badanej populacji. Na szczęście nie jest to konieczne. Wystarczy, że losowo wybierzesz z badanej populacji określoną ilość osób i przeprowadzisz badanie na wybranej w ten sposób próbie.

No dobrze, ale ile tych osób powinno być? Poniżej postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Na początek oszacuj wielkość badanej populacji

Jeśli nie wiesz jak zacząć sięgnij do Internetu lub na stronę urzędu statystycznego. W każdym kraju działa biuro statystyczne, które najczęściej nieodpłatnie publikuje dane dotyczące mieszkańców oraz gospodarki.

Zdecyduj jak dokładny wynik potrzebujesz

Ponieważ nie pytasz o opinie wszystkich osób z badanej populacji wyniki badania będą zawierały pewien błąd statystyczny. Musisz zdecydować jak duży błąd jesteś skłonny zaakceptować. Większość badaczy decyduje się na 5% margines błędu, ale dopuszczalne i stosowane są również wartości z przedziału 1-10%. Im mniejszy błąd tym bardziej dokładne wyniki uzyskasz.

Oszacuj wielkość próby

Teraz możesz przejść do szacowania wielkości próby. Aby ułatwić Ci to zadanie przygotowaliśmy tabelę dla trzech przykładowych błędów szacowania.

błąd szacowania
badana populacja 1% 5% 10%
500 475 217 81
1.000 906 278 88
5.000 3288 357 94
10.000 4899 370 95
50.000 8057 381 96
100.000 8762 383 96
500.000 9423 384 96
1.000.000 9513 384 96
5.000.000 9586 384 96

Podane wartości traktuj jako wskazówkę. Wybierając wartość możesz ją zaokrąglić do pełnych dziesiątek lub setek w górę.

Zastanawiasz się jak wyliczyliśmy wartości umieszczone w tabelce powyżej. Poniżej znajdziesz wzór (dla populacji skończonej) oraz objaśnienia do wzoru, które umożliwią wyliczenie wielkości próby dla dowolnej populacji.

Wzór

n = P*(1-P) / (e^2/z^2) / (P*(1-P)/N)

Objaśnienia

n – wielkość próby badawczej, czyli ile odpowiedzi potrzebujesz zebrać aby próba była reprezentatywna
N – wielkość całej badanej populacji
P – oszacowana proporcja w populacji (jeśli nie wiesz co wpisać wpisz 50%)
e – dopuszczalny błąd statystyczny (w tabeli powyżej jest to 1%, 5% i 10%)
Z – wartość Z wynikająca z przyjętego poziomu ufności. Większość badaczy stosuje poziom ufności 95%. Dla 95% poziomu ufności Z=1,96

Oszacuj wskaźnik odpowiedzi („response rate”)

Pamiętaj, że Twoja próba to osoby, które wypełniły ankietę a nie ilość wysłanych zaproszeń o wypełnienie ankiety. Dlatego niezwykle ważne jest oszacowanie „response rate” i wzięcie go pod uwagę w czasie projektowania badania.

„Response rate” to stosunek liczby osób, które wypełniły ankietę do ilości wysłanych zaproszeń. Dobry wynik w przypadku badań ankietowych online to 20-30%.

Uwagi. Jeśli korzystasz z panelu badawczego SurveyLab, płacisz jedynie za zebrane odpowiedzi. My dbamy o zapewnienie właściwego „response rate” i zebranie wymaganej ilości odpowiedzi abyś Ty nie musiał się tym przejmować.

Oszacuj ile osób potrzebujesz do przeprowadzenia badania

Masz już wszystkie dane, aby oszacować wielkość badania. Teraz wystarczy wielkość próby podzielić przez wskaźnik odpowiedzi („response rate”). Uzyskany wynik to właśnie ilość zaproszeń do wypełnienia ankiety, którą musisz wysłać aby przeprowadzić badanie.

wielkość badanej próby / „response rate”

Przykład. Jeśli badana przez Ciebie populacja liczy 500.000 osób i jesteś skłonny zaakceptować 5% błąd statystyczny to wymagana wielkość badania wyniesie 384 / 20% = 1920 osób. Możesz tą wartość zaokrąglić w górę do 2000 osób.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku