Go to
Jak zwiększyć „Response rate” ?

Dowiedz się czym jest response rate (completion rate, return rate, RR) / poziom realizacji próby, jak liczy się wskaźnik oraz jak zwiększyć jego poziom.

Czym jest „response rate”, dlaczego jest ważne i jak działa?

Wskaźnik „response rate”, czyli inaczej poziom realizacji próby określa ile ankiet zostało wypełnionych w stosunku do ilości uczestników badania. Im wyższy poziom realizacji próby tym lepiej.

Wskaźnik „response rate” (poziom realizacji próby) = ilość wypełnionych ankiet / ilość uczestników badania

Jak działa „response rate”?

Przypuśćmy, że wysłałeś ankietę do 100 osób i 40 osób odpowiedziało. Pozostałe osoby nie wypełniły ankiety. Oznacza to, że „response rate” dla Twojej ankiety wyniesie 40 / 100 = 0,4 x 100 = 40%

Jak zwiększyć „response rate”?

Istnieje szereg sposobów zwiększania „response rate” – czyli stosunku ilości udzielonych odpowiedzi do wszystkich wysłanych ankiet. Poniżej prezentujemy kilka sprawdzonych i prostych w implementacji metod :

 1. Zapytaj się swoich respondentów z wyprzedzeniem czy chcieliby wziąć udział w badaniu ankietowym lub poinformuj ich o planowanym badaniu. Możesz do nich wysłać wiadomość email, sms lub zadzwonić.
 2. Zamieść we wstępie do ankiety informacje takie jak :
  – krótki opis celu badania
  – informacja dlaczego warto wziąć udział w badaniu
  – informacja o tym, że badanie jest w pełni anonimowe oraz jak zamierzasz wykorzystać zebrane informacje
 3. Zapewnij respondentom odpowiednią ilość czasu na wypełnienie ankiety.
 4. Upewnij się ze Twoja ankieta zawiera tylko niezbędne pytania. Im krótsza ankieta tym lepiej dla ilości wypełnień. Długie ankiety często są porzucane lub respondenci odmawiają udziału w badaniu jeszcze przed rozpoczęciem wywiadu.
 5. Wyślij przypomnienie w czasie trwania badania do wszystkich osób, które jeszcze nie wypełniły ankiety. Możesz wysłać więcej niż jedno przypomnienie. Pamiętaj, aby zrobić to w odpowiednich odstępach czasu (2 – 3 dni), tak aby respondent nie potraktował Twoich maili jako SPAMu.
 6. Zaoferuj drobny prezent w zamian za wypełnienie ankiety, może to być również możliwość przekazania darowizny na rzecz organizacji charytatywnej lub raport z wynikami badania.
 7. Podziękuj respondentom za udział w badaniu. W ten sposób budujesz relację ze swoimi respondentami i zwiększasz szansę na lepsze response rate w kolejnych badaniach.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku