Go to
Nowa logika ankiet

Nowa wersja SurveyLab (17.1.9) jest już gotowa. Tym razem całkowicie przebudowaliśmy logikę ankiet, dodaliśmy obsługę kwot, poprawiliśmy integrację z Zendesk, dodaliśmy obsługę webhooks oraz wprowadzamy szereg mniejszych poprawek i usprawnień.

  • Nowa logika ankiet
  • Kwoty
  • Lepsza integracja z Zendesk
  • Webhooks
  • Inne poprawki i usprawnienia

Nowa logika ankiet

Całkowicie przebudowaliśmy funkcjonalność logiki ankiet i stworzyliśmy jeden z bardziej zaawansowanych mechanizmów dostępnych na rynku. Dzięki wprowadzonym zmianom logika nie tylko obsługuje więcej rodzajów pytań, ale również umożliwia tworzenie zupełnie nowych rodzajów ankiet i testów, w tym ankiet i testów A / B.

Teraz logikę możesz budować w oparciu o pytania (pojedynczego i wielokrotnego wyboru, pytania macierzowe oraz otwarte), strony, bloki, kolektory, kontakty oraz rodzaje urządzeń, z których korzysta respondent (pc / laptop, tablet, mobile).

Możesz stworzyć dwie różne wersje tej samej ankiety w zależności od wybranego kolektora, kontaktu (respondenta), urządzenia lub warunków logicznych w samej ankiecie.

Kwoty

Określ ile odpowiedzi potrzebujesz dla poszczególnych pytań i opcji odpowiedzi. System zbierze dokładnie wymaganą ilość odpowiedzi dla danego pytania i zakończy ankietę po osiągnięciu wymaganej kwoty.

Kwoty można definiować korzystając z logiki ankiet, dla typu logiki „Zakończ ankietę”.

Lepsza integracja z Zendesk

Usprawniliśmy integrację z Zendesk. Teraz możesz przekazywać dowolne parametry z Zendesk do MySurveyLab i zapisywać je również w polach custom 1 – 8. Poprawiliśmy również mechanizm przekazywania parametru języka z Zendesk oraz automatycznego sterowania językiem ankiety w mysurveylab.com.

* Funkcjonalność dostępna dla kont Professional i Enterprise.

Webhooks

Webhooks umożliwiają łatwą integrację i komunikację pomiędzy różnymi aplikacjami za pomocą protokołu HTTP / HTTPS. W ten sposób możesz w na przykład wybranym momencie wywołać ankietę, włączyć lub wyłączyć kolektor. Webhooks umożliwiają integrację z wieloma narzędziami online, w tym z popularnym LiveChat.

* Funkcjonalność dostępna dla kont Professional i Enterprise.

Inne poprawki i usprawnienia

Wprowadziliśmy wiele małych poprawek i usprawnień. Dodaliśmy możliwość ukrycia logo w ankietach zagnieżdżonych w wiadomościach email. Poprawiliśmy działanie raportów ankiet oraz poprawiliśmy wybrane tłumaczenia interfejsu użytkownika.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku