Go to
Wybór odpowiedniej skali oceny pytań ankietowych

Zastanawiasz się jaką skalę ocen wybrać dla pytań ankietowych? Poniżej znajdziesz kilka podpowiedzi i przykładów różnych skal wykorzystywanych w badaniach ankietowych.

Skala nominalna

Jak wskazuje nazwa jest prostym przypisaniem danych do poszczególnych kategorii, bez szeregowania ich lub też wartościowania. Na przykład skala TAK/NIE jest skalą nominalną. Do opcji TAK/NIE nie można przypisać wartości ani ich uporządkować. Innymi przykładami skal nominalnych są narodowość, zawód, płeć lub miejsce zamieszkania.

Przykład

Jak dowiedziałeś się o ankietach online SurveyLab?

 • wypełniłem ankietę online
 • od znajomego
 • link z innej strony
 • reklama w Internecie
 • Facebook
 • Twitter

Skala dychotomiczna

Popularna skala pomiarowa, w której zmienne mogą przyjmować tylko dwie wartości np. Tak / Nie, Kobieta / Mężczyzna. Skala dychotomiczna jest szczególnym przypadkiem skali nominalnej.

Przykład

Płeć :

 • Kobieta
 • Mężczyzna

Skala zbalansowana (balanced scale)

Skala, w której istnieje taka sama liczba ocen negatywnych i pozytywnych. Najczęściej spotykane skale to skale 5 i 7-stopniowe, zdażają się również skale o innej długości.

Przykład

Jak oceniasz funkcjonalność pracy grupowej systemu SurveyLab?

 • Bardzo słabo
 • Słabo
 • Przeciętnie
 • Dobrze
 • Bardzo dobrze

Uwagi. Zazwyczaj 5-stopniowa skala ocen daje wystarczającą możliwość wyboru oraz co ważne jest łatwo rozumiana przez respondentów.

Skala niezbalansowana (unbalanced scale)

Skala, w której liczba ocen negatywnych i pozytywnych jest różna.

Przykład

Jak oceniasz funkcjonalność raportów ankiet online systemu SurveyLab?

 • Słabo
 • Przeciętnie
 • Dobrze
 • Bardzo dobrze
 • Wspaniale

Skala Likerta

Najczęściej 5 lub 7 stopniowa skala stosowana w badaniach marketingowych, rynkowych i społecznych. Nazwa pochodzi od jej twórcy Rensisa Likerta. Respondentowi przedstawiana jest lista twierdzeń, które następnie oceniane są na 5 lub 7 stopniowej skali. Poszczególnym odpowiedziom mogą byc przypisywane wartości numeryczne od 1 do 5, od 1 do 7, od -2 do 2 (zero oznacza wartośc neutralną), lub od -3 do 3.

Przykład

Czy zgadzasz się z następujacym twierdzeniem. Interfejs użytkownika systemu ankiet online SurveyLab jest prosty w użyciu.

 1. Zdecydowanie nie zgadzam się
 2. Raczej nie zgadzam się
 3. Nie mam zdania
 4. Raczej zgadzam się
 5. Zdecydowanie zgadzam się

Skala semantyczna (Semantic differential scale), skala Osgooda

Najczęściej 5 lub 7 punktowa skala wykorzystywana do oceny postaw, opinii, zjawisk lub obiektów. Bieguny skali (początek i koniec) oznaczone są dwoma antonimami np. zły – dobry, drogi – tani, nudny – ciekawy, tradycyjny – nowoczesny, … Pomiędzy tymi cechami znajduje się skala umożliwiająca zaznaczenie elementów pośrednich. Respondent wskazuje tą kategorię, która najlepiej odpowiada jego ocenie.

Przykład

Czy Pana(i) zdaniem abonament Professional w systemie SurveyLab jest :

Tani – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Drogi

Uwagi. Tworząc skalę ocen warto stosować wariant odpowiedzi „nie dotyczy” lub "nie mam zdania" (not applicable). Dzięki temu respondent może łatwo pominąć pytanie jeśli jest ono dla niego niezrozumiałe lub pytanie go nie dotyczy. Tego rodzaju zabieg również zwiększamy ilość uzyskanych odpowiedzi w badaniu, czyli tzw. „response rate” oraz jakość zebranych danych.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku