Go to
Projekt - badanie ankietowe

Planujesz przeprowadzić badanie ankietowe online? Przygotowaliśmy dla Ciebie krótki poradnik, jak skutecznie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy.

Poniżej znajdziesz kolejne kroki, które pomogą Ci zaplanować oraz przeprowadzić badanie ankietowe online.

1. Zdefiniuj cel badania

Na początek zdecyduj co chcesz się dowiedzieć. Cel badania powinien być zdefiniowany jasno. Stawiając przed sobą niejasny lub niemierzalny cel ryzykujesz, że wyniki badania również będą niejasne i trudne w interpretacji.

2. Zdefiniuj próbę

Zdefiniuj próbę, na której przeprowadzisz badanie. Określ kto będzie Twoim respondentem oraz jak duża powinna być próba badawcza.

3. Wybierz metodę badawczą

Sposób przeprowadzenia badania (wywiad bezpośredni, ankieta telefoniczna, pocztowa, ankieta online – www, system społecznościowy, email, widget, kod qr, aplikacja mobilna, …). W naszym przypadku będzie to ankieta online.

4. Stwórz ankietę

Zbuduj kwestionariusz zawierający pytania, które zadasz w czasie badania. Pierwszą zasadą dotyczącą budowy kwestionariusza jest dobór pytań do medium (metody badawczej), które zostanie wybrane. Na przykład w czasie ankiety przeprowadzanej telefonicznie nie będziesz miał możliwości pokazania obrazków, natomiast w czasie badania prowadzonego w Internecie (ankieta online) respondent nie będzie mógł zadać dodatkowych pytań ankieterowi „co tak na prawdę masz namyśli”. Dlatego w przypadku badań online szczególnie istotne jest jasne formułowanie pytań oraz posługiwanie się zrozumiałym językiem. Jeśli masz wątpliwości czy respondent zrozumie dane słowo lub skrót zastąp je innym.

5. Przeprowadź test stworzonej ankiety

Ostatnim elementem budowy kwestionariusza jest przeprowadzenie testu stworzonej ankiety na małej próbie. Staraj się przeprowadzić test na osobach o podobnym profilu do tych, które będą brać udział w badaniu.

6. Przeprowadź badanie i zbierz wyniki

Wyślij ankietę do wcześniej wybranej grupy respondentów, odczekaj chwilę (2 – 3 dni) i przypomnij się osobom, które nie wypełniły ankiety. Po 5 – 7 dniach możesz wysłać kolejne przypomnienie. Pamiętaj nie wysyłaj ankiety do osób, które odpowiedziały już na Twoje pytania.

Jeśli potrzebujesz pomocy w dotarciu do odpowiednich osób napisz do nas. Posiadamy dostęp do jednego z największych w Polsce paneli badawczych online. W sumie możemy dotrzeć do ponad 700.000 respondentów w Polsce i ponad 80 mln na świecie.

7. Stwórz raport

Stwórz raport, przygotuj analizę danych oraz raport z wynikami ankiety. Na koniec wyciągnij i spisz wnioski (tzw. „lessons learned”) z przeprowadzonego projektu ankietowego. Przydadzą się one przy kolejnym projekcie.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku