Go to
Ankiety satysfakcji vs ankiety zaangażowania pracowników

Ankiety satysfakcji pracowników

Satysfakcja pracownika mówi nam na ile pracownicy są zadowoleni ze swojej pracy, wynagrodzenia oraz miejsca, w którym pracują. Najczęściej jest mierzona za pomocą ankiet satysfakcji zawierających pytania o satysfakcję ze środowiska pracy, wynagrodzenia i benefitów czy też dostępu do niezbędnych narzędzi, zasobów i informacji.

Przykładowe obszary badania i pytania obejmują :

Ścieżki kariery

 • Posiadam możliwości rozwoju w mojej organizacji.
 • Mam dostęp do szkoleń niezbędnych do wykonywania mojej pracy.
 • Moja praca jest wymagająca.

Środowisko pracy

 • Czuje się bezpiecznie w moim miejscu pracy.
 • Moje miejsce pracy jest komfortowe.
 • Mam wszystkie niezbędne zasoby, aby móc wykonywać moją pracę.
 • Mam wszystkie niezbędne informacje, aby móc wykonywać moją pracę.

Wynagrodzenie i benefity

 • Jestem dobrze wynagradzany za moją pracę.
 • Jestem zadowolony z benefitów jaki otrzymuję w pracy.

 

Ankiety zaangażowania pracowników

Zaangażowanie pracownika mówi nam czy pracownicy podchodzą z pasją do wykonywanych zadań oraz miejsca pracy. Zazwyczaj mierzone jest za pomocą ankiet zaangażowania badających związek pracownika z organizacją oraz ludźmi (w szczególności z przełożonym).

Przykładowe obszary badania i pytania obejmują :

Praca zespołowa

 • Praca grupowa jest promowana w organizacji.
 • Pracownicy firmy potrafią i pracują zespołowo.

Komunikacja

 • Uczciwa i otwarta komunikacja jest promowana w organizacji.
 • Najwyższa kadra zarządcza dobrze komunikuje się z organizacją.
 • Mój przełożony dobrze się komunikuje ze swoim zespołem.

Wartości

 • Mój przełożony traktuje wszystkich swoich pracowników sprawiedliwie.
 • Pracownicy w całej organizacji traktowani są uczciwie.
 • Zasady promocji i wynagradzania pracowników są przejrzyste i uczciwe.
 • Czuję się komfortowo dzieląc się swoimi opiniami i poglądami.

Ankiety satysfakcji i zaangażowania pracowników przynoszą najlepsze efekty jeśli są wykonywane cyklicznie (np. w odstępach półrocznych lub rocznych) dzięki czemu można badać dynamikę zmiany oraz efekty podejmowanych działań.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku