Go to
Skala Likerta w badaniach ankietowych

Skala Likerta została wprowadzona do badań ankietowych w 1930 roku. Nazwa skali pochodzi od nazwiska jej twórcy Rensisa Likerta (1903 – 1981), amerykańskiego psychologa, pedagoga i socjologa. Likert był również założycielem Instytutu Badań Społecznych na Uniwersytecie w Michigan oraz przez długi czas jego dyrektorem.

Skala Likerta jest dwubiegunową skalą interwałową, mierzącą nastawienia i przekonania. „Dwubiegunowa” oznacza, że skala ma dwa przeciwstawne bieguny, a na obu końcach skali znajdują się przeciwstawne sobie przekonania. „Interwałowa” wskazuje natomiast, że kolejne punkty skali są uszeregowane, a odległość między nimi jest równa. Skala często wykorzystywana jest do mierzenia postaw wobec konkretnych problemów czy opinii.

Liczba możliwych do wyboru opcji odpowiedzi powinna być nieparzysta, tak aby środkowe twierdzenie było neutralne (tzn. "trudno powiedzieć", "nie mam zdania").

Skala 5-punktowa

Najpopularniejsza wersja skali Likerta stosowana obecnie to wariant 5-punktowy.

Przykład A :

Czy zgadza się Pan(i) z poniższym twierdzeniem.

Mam zaufanie do reklam.

 1. Zdecydowanie nie zgadzam się
 2. Raczej nie zgadzam się
 3. Nie mam zdania
 4. Raczej zgadzam się
 5. Zdecydowanie zgadzam się

Przykład B :

Czy lubi Pan(i) swoją pracę?

 1. Zdecydowanie tak
 2. Raczej tak
 3. Trudno powiedzieć
 4. Raczej nie
 5. Zdecydowanie nie

5-stopniowa skala wiąże się z tzw. błędem tendencji centralnej. Jest on związany z tym, iż generalnie wolimy przyznawać sobie oceny średnie niż te skrajne (bardzo wysokie lub bardzo niskie). Konsekwencją tego jest ryzyko uzyskania dużej ilości odpowiedzi średnich (neutralnych).

Skala 7-punktowa

Innym przykładem skali Likerta jest skala 7-punktowa.

Przykład C :

Czy zgadza się Pan(i) z poniższym twierdzeniem.

Reklamy są irytujące.

 1. Zdecydowanie nie zgadzam się
 2. Nie zgadzam się
 3. Raczej nie zgadzam się
 4. Nie mam zdania
 5. Raczej zgadzam się
 6. Zgadzam się
 7. Zdecydowanie zgadzam się

Wprowadzenie 7-stopniowej skali miało na celu zwiększenie dokładności pomiaru, dzięki wprowadzeniu dwóch dodatkowych opcji wyboru na obu biegunach skali.

Skala Likerta jest jedną z wielu wykorzystywanych skal. Inne stosowane w badaniach ankietowych skale, to skala nominalna (np. płeć, data urodzenia, numery telefonów, miejsce zamieszkania), skala porządkowa (np. stopnie szkolne, stopnie wojskowe, wyniki turnieju), skala interwałowa / przedziałowa (np. daty, temperatura), skala stosunkowa / ilorazowa (np. długość, szerokość, wysokość), skala dychotomiczna, skala semantyczna (inaczej skala Osgooda lub dyferencjał semantyczny), skala Thurstonea (skala równych odcinków). Wybór odpowiedniej stali zależy od celu i rodzaju badania.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku