Go to
Skala semantyczna w ankietach online

Skala semantyczna, zwana też dyferencjałem semantycznym (en. Semantic differential) lub skalą Osgooda (do nazwiska jej twórcy amerykańskiego psychologa Charlesa E. Osgooda, 1916-1991) jest powszechnie używana do oceny postaw, produktów czy usług.

Skala składa się z kilku punktów, najczęściej 5 lub 7. Punkty zazwyczaj są opisane liczbami, natomiast bieguny skali oznaczone są dwoma przeciwstawnymi pojęciami – antonimami (np. dobry – zły, łatwy – trudny, ciekawy – nudny, tani – drogi, …).

Przykład 1, bez opisu skali

Czy Pana(i) zdaniem produkt X jest?

skala semantyczna - bez opisu skali

Przykład 2, z opisem skali

Czy Pana(i) zdaniem produkt X jest?

skala semantyczna - z opisem skali

Skalę semantyczną najłatwiej stworzyć za pomocą pytania macierzowego. Pytanie macierzowe pozwala na dodanie opisów skrajnych wartości (np. dobry – zły) oraz ocenę wielu elementów na jednej skali.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku