skala semantyczna

Skala semantyczna w ankietach online

Aktualizacja: 07 DEC 2018

Skala semantyczna, zwana też dyferencjałem semantycznym (en. semantic differential) lub skalą Osgooda (do nazwiska jej twórcy amerykańskiego psychologa Charlesa E. Osgooda, 1916-1991) jest powszechnie używana do oceny postaw, produktów czy usług.

Skala składa się z kilku punktów, najczęściej 5 lub 7. Punkty zazwyczaj są opisane liczbami, natomiast bieguny skali oznaczone są dwoma przeciwstawnymi pojęciami - antonimami (np. dobry - zły, łatwy - trudny, ciekawy - nudny, tani - drogi, ...)

Przykład 1, bez ospisu skali

Czy Pana(i) zdaniem produkt X jest?

skala semantyczna - bez opisu skali

Przykład 2, z opisem skali

Czy Pana(i) zdaniem produkt X jest?

skala semantyczna - z opisem skali

autor: Jakub Wierusz

Wypróbuj surveylab.com za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku

Testuj 14 dni za darmo | sprawdź pełną listę funkcjonalności