Skala semantyczna

Skala semantyczna w ankietach online

Aktualizacja: 22 OCT 2023

Skala semantyczna, zwana też dyferencjałem semantycznym (en. Semantic differential) lub skalą Osgooda (do nazwiska jej twórcy amerykańskiego psychologa Charlesa E. Osgooda, 1916-1991) jest powszechnie używana do oceny postaw, produktów czy usług.

Skala składa się z kilku punktów, najczęściej 5 lub 7. Punkty zazwyczaj są opisane liczbami, natomiast bieguny skali oznaczone są dwoma przeciwstawnymi pojęciami - antonimami (np. dobry - zły, łatwy - trudny, ciekawy - nudny, tani - drogi, ...)

Przykład 1, bez opisu skali

Czy Pana(i) zdaniem produkt X jest?

skala semantyczna - bez opisu skali

Przykład 2, z opisem skali

Czy Pana(i) zdaniem produkt X jest?

skala semantyczna - z opisem skali

Skalę semantyczną najłatwiej stworzyć za pomocą pytania macierzowego. Pytanie macierzowe pozwala na dodanie opisów skrajnych wartości (np. dobry - zły) oraz ocenę wielu elementów na jednej skali.

autor: Jakub Wierusz

Wypróbuj surveylab.com za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku