Go to

Macierzowe

Pytanie macierzowe to pytanie zamknięte, które umożliwia ocenę jednego lub większej ilości elementów korzystając z tego samego zestawu cech lub tej samej skali zapisanej na kolumnach.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

 • Ocena wielu elementów jednocześnie na jednej skali.

OPCJE

Pytanie macierzowe występuje w następujących opcjach :

 • Macierzowe pojedynczego wyboru
 • Macierzowe pojedynczego wyboru (ranking)
 • Macierzowe wielokrotnego wyboru

[S] USTAWIENIA

Zmień wygląd pytania lub dodaj dodatkowe opcje.

Skala. Wymuś ocenę na skali (np. 1, 2, 3, 4, 5). Respondent będzie mógł wybrać tyko jedną odpowiedź dla danej kolumny.

N/A. Dodaj dodatkową opcję N/A (Not Applicable) dla opcji Skala. Wymuszanie oceny na skali nie będzie działało dla tej opcji.

Komentarz. Ustaw dodatkowe pole komentarza do pytania. Komentarz jest zawsze opcjonalny, nawet jeśli samo pytanie oznaczone jest jako obowiązkowe.

UWAGI. Opcja Skala w pytaniu macierzowym umożliwia wybór przez respondenta tylko jednej odpowiedzi dla każdej prezentowanej cechy oraz stworzenie rankingu cech (uporządkowane cechy np. od najbardziej istotnej do najmniej istotnej). Jeśli cecha A została oceniona jako 1 to kolejna cecha nie może posiadać tej samej oceny. Przypisanie oceny 1 do cechy B spowoduje, że ocena ta zostanie usunięta z cechy A.

WYGLĄD PYTANIA

pytanie ankietowe macierzowe

[E] PROJEKTOWANIE PYTANIA

Aby dodać nowe pytanie :

 1. Wybierz pytanie Macierz z listy po lewej stronie i przeciągnij je na projekt ankiety.
  Macierz
 2. Wpisz pytanie.
 3. Wpisz dodatkowy opis (opcjonalnie).
 4. Wpisz opcje odpowiedzi. Każdy wariant powinien być wpisany w osobnej linii.
 5. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

* Funcjonalność dostępna jest dla kont Starter, Advanced, Professional i Enterprise.