Go to
Skala Użyteczności Systemu (SUS)

Skala Użyteczności Systemu (System Usability Scale, SUS) została stworzona przez John’a Brooke’a (DEC, UK) w 1986 roku. Początkowo była stosowna jako „szybki” test użyteczności aplikacji działających na systemach takich jak terminale VT100.

W krótkim czasie, dzięki swojej uniwersalności i niezależności od technologii znalazła zastosowanie czasie testów sprzętu, oprogramowania, serwisów www, telefonów komórkowych, systemów IVR, a nawet książek telefonicznych.

Ankieta SUS

SUS składa się 10 pytań oraz 5 stopniowej skali ocen (opartej o skalę Likerta) :

 1. Będę często korzystał z systemu.
 2. System jest niepotrzebnie skomplikowany.
 3. System jest łatwy w użyciu.
 4. Będę potrzebował wparcia technicznego, aby korzystać z systemu.
 5. Różne funkcje systemu są łatwo dostępne.
 6. W systemie jest zbyt wiele niespójności.
 7. Większość osób będzie w stanie opanować system bardzo szybko.
 8. System jest kłopotliwy w użyciu.
 9. Czuję się bardzo pewnie korzystając z systemu.
 10. Musiałem opanować wiele rzeczy przed rozpoczęciem pracy z systemem.

PRZYKŁAD TESTU SUS

Jak obliczyć SUS

Po zebraniu wyników przejdź do kolejnego kroku, w którym obliczysz wskaźnik SUS. Wyniki testu określany jest w punktach na skali od 0 do 100.

SurveyLab umożliwia przypisanie punktów do poszczególnych wariantów odpowiedzi (tryb testów), dzięki czemu wyliczenie SUS staje się bardzo proste.

Krok 1. Przyporządkuj do każdej odpowiedzi wartości od 0 do 4, zgodnie ze schematem podanym poniżej.

dla pytań 1, 3, 5, 7, 9 należy przypisać następującą punktację :

 • Zdecydowanie nie zgadzam się = 0
 • Raczej nie zgadam się = 1
 • Nie mam zdania = 2
 • Raczej zgadzam się = 3
 • Zdecydowanie zgadzam się = 4

dla pytań 2, 4, 6, 8, 10 punktacja wygląda następująco :

 • Zdecydowanie nie zgadzam się = 4
 • Raczej nie zgadam się = 3
 • Nie mam zdania = 2
 • Raczej zgadzam się = 1
 • Zdecydowanie zgadzam się = 0

Krok 2. Zsumuj punkty i pomnóż otrzymaną wartość przez 2.5. Następnie policz średnią, aby odczytać wynik. Wynik powinien mieścić się w przedziale 0 – 100.

Jak interpretować SUS

Im większy wynik tym lepsza użyteczność. Wartości powyżej 68 są interpretowane jako dobry wynik.

Uwagi. SUS nigdy nie powinien zastąpić testów przeprowadzonych przez użytkowników. Należy go traktować raczej jako szybką i tanią technikę, która może stanowić uzupełnienie lub wzbogacenie testów użytkownika.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku