Go to
Twórz własne testy online

Twórz własne testy online razem z SurveyLab. Przedstawiamy nową wersję (12.3.1) naszego systemu stworzoną z myślą o tworzeniu testów wiedzy, testów kompetencji i quizów. Dzięki nowej funkcjonalności łatwo stworzysz dowodny test online i zbierzesz wyniki. Z nami przeprowadzisz testy ze znajomości produktów lub usług dla działów sprzedaży i obsługi klienta, testy rekrutacyjne dla nowych pracowników, testy wiedzy na zakończenie szkolenia, testy znajomości języków lub testy psychologiczne.

Badania pokazują, iż sprzedawcy są bardziej efektywni jeśli ich wiedza o produktach jest kompletna. Systematyczne weryfikowanie wiedzy jest niezbędne, aby zapewnić efektywność sprzedaży oraz obsługi klienta. Jednocześnie tradycyjne metody weryfikacji wiedzy pracowników są mało efektywne i kosztowne, szczególnie gdy Twoja organizacja ma rozproszoną strukturę.

  • Wyświetl punktację na zakończenie testu
  • Losowanie pytań z puli
  • Inne poprawki i usprawnienia

Wyświetl punktację na zakończenie testu

Teraz po zakończeniu testu możesz wyświetlić liczbę punktów, którą uzyskał uczestnik testu. Dodatkowo jeśli wynik jest zbyt niski będziesz mógł umożliwić powtórne wypełnienie testu. Pamiętaj, aby wcześniej przypisać punkty do poszczególnych wariantów odpowiedzi. Zrobisz to wpisując średnik, a następnie liczbę punktów po każdym wariancie odpowiedzi. Jeśli prawidłowo przypisałeś punkty będą one widoczne (tylko) na projekcie testu w nawiasach po każdym wariancie odpowiedzi.

Losowanie pytań z puli

Funkcjonalność umożliwia zdefiniowanie ilości pytań, które będą wyświetlane losowo na każdej stronie ankiety / testu. Dzięki temu możesz stworzyć bezę pytań, z której będą one następnie losowane według wcześniej zdefiniowanych parametrów (np. losuj 5 pytań ze 100 dostępnych i wyświetl je na stronie X). Dodatkowo możesz oznaczyć pytania, które zawsze będą widoczne na danej stronie w określonym miejscu (np. instrukcje, komentarze, elementy opisowe, dane statystyczne lub umożliwiające identyfikację uczestnika testu).

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Enterprise.

Inne poprawki i usprawnienia

Dodatkowo wśród zmian znajdziesz możliwość kopiowania mierników. Możliwość ukrycia logo ankiety / testu dla wybranych rodzajów urządzeń (pc / laptop, tablet, mobile) oraz inne mniejsze poprawki i usprawnienia. Poprawiliśmy również działanie i wyświetlania szablonów ankiet na urządzeniach mobilnych.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku