Wady i zalety ankiet online

Wady i zalety ankiet online

Aktualizacja: 22 OCT 2023

Kontynuujemy nasz cykl artykułów dla studentów i uczniów. Ankiety i kwestionariusze online zyskują coraz większą popularność. Zastanawiasz się czy warto skorzystać z tej metody badawczej. Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie wad oraz zalet ankiet online.

Zalety ankiet online

 
  • Niski koszt przygotowania ankiety oraz dotarcia do grupy docelowej. Sprawdź ceny abonamentów SurveyLab.
  • Krótki czas potrzebny na zebranie odpowiedzi oraz analizę wyników
  • Elastyczność, respondent może wypełnić ankietę w najbardziej dogodnym dla siebie momencie
  • Dynamiczny charakter ankiet, możliwość zastosowania zaawansowanej logiki pytań oraz interaktywnych pytań takich jak pytania rankingowe lub pytania typu heat-mapa
  • Wykorzystanie logiki pytań w celu skrócenia czasu potrzebnego na wypełnienie ankiety przez respondenta
  • Możliwość zastosowania treści multimedialnych w badaniu (materiały audio i wideo)
  • Możliwość śledzenia wyników trakcie trwania badania oraz korekty kwestionariusz przed zakończeniem badania

 

Wady ankiet online

 
  • Brak możliwości udzielenia dodatkowych wyjaśnień w trakcie trwania badania
  • Brak kontroli nad czynnikami zewnętrznymi, które mogą rozpraszać respondenta
  • Ankieta może zostać potraktowana jako SPAM

autor: Jakub Wierusz

Wypróbuj surveylab.com za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku