Go to
Wady i zalety ankiet online

Kontynuujemy nasz cykl artykułów dla studentów i uczniów. Ankiety i kwestionariusze online zyskują coraz większą popularność. Zastanawiasz się czy warto skorzystać z tej metody badawczej. Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie wad oraz zalet ankiet online.

Zalety ankiet online

  • Niski koszt przygotowania ankiety oraz dotarcia do grupy docelowej. Sprawdź ceny abonamentów SurveyLab.
  • Krótki czas potrzebny na zebranie odpowiedzi oraz analizę wyników.
  • Elastyczność, respondent może wypełnić ankietę w najbardziej dogodnym dla siebie momencie.
  • Dynamiczny charakter ankiet, możliwość zastosowania zaawansowanej logiki pytań oraz interaktywnych pytań takich jak pytania rankingowe lub pytania typu heat-mapa.
  • Wykorzystanie logiki pytań w celu skrócenia czasu potrzebnego na wypełnienie ankiety przez respondenta.
  • Możliwość zastosowania treści multimedialnych w badaniu (materiały audio i wideo).
  • Możliwość śledzenia wyników trakcie trwania badania oraz korekty kwestionariusz przed zakończeniem badania.

Wady ankiet online

  • Brak możliwości udzielenia dodatkowych wyjaśnień w trakcie trwania badania. Jeśli któreś z pytań okaże się niezrozumiałe dla respondenta nie będzie on mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia.
  • Brak kontroli nad czynnikami zewnętrznymi, które mogą rozpraszać respondenta. W większości sytuacji nie mamy wpływu na to w jakich warunkach respondent wypełnia ankietę. Czy może się skupić na pytaniach, czy nic go nie rozprasza i nie wpływa na udzielone odpowiedzi.
  • Ankieta może zostać potraktowana jako SPAM.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku