wady i zalety

Wady i zalety ankiet online

Aktualizacja: 29 NOV 2018

Kontynuujemy nasz cykl artykułów dla studentów i uczniów. Ankiety i kwestionariusze online zyskują coraz większą popularność. Zastanawiasz się czy warto skorzystać z tej metody badawczej. Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie wad oraz zalet ankiet online.

Zalety ankiet online

  • niski koszt przygotowania ankiety oraz dotarcia do grupy docelowej. Sprawdź ceny abonamentów mysurveylab.com
  • krótki czas potrzebny na zebranie odpowiedzi oraz analizę wyników
  • elastyczność, respondent może wypełnić ankietę w najbardziej dogodnym dla siebie momencie
  • dynamiczny charakter ankiet, możliwość zastosowania zaawansowanej logiki pytań oraz interaktywnych pytań takich jak pytania rankingowe lub pytania typu heat mapa
  • wykorzystanie logiki pytań w celu skrócenia czasu potrzebnego na wypełnienie ankiety przez respondenta
  • możliwość zastosowania treści multimedialnych w badaniu (materiały audio i wideo)
  • możliwość śledzenia wyników trakcie trwania badania oraz korekty kwestionariusz przed zakończeniem badania


Wady ankiet online

  • brak możliwości udzielenia dodatkowych wyjaśnień w trakcie trwania badania
  • brak kontroli nad czynnikami zewnętrznymi, które mogą rozpraszać respondenta
  • ankieta może zostać potraktowana jako SPAM

autor: Jakub Wierusz

Wypróbuj surveylab.com za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku

Testuj 14 dni za darmo | sprawdź pełną listę funkcjonalności