Go to

Dostęp ODBC

SurveyLab umożliwia automatyczne pobieranie danych z wynikami ankiet (read only) z wykorzystaniem protokołu ODBC.

Potrzebujesz więcej informacji jak działa nasze rozwiązanie ODBC skontaktuj się z nami. Napisz do nas na email [email protected]

UWAGI. ODBC (Open DataBase Connectivity) jest to interfejs pozwalający programom łączyć się bezpośrednio z systemami zarządzającymi bazami danych. Interfejs jest niezależny od systemu bazy danych oraz systemu operacyjnego.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Enterprise jako dodatkowa usługa.