Go to

Raporty na żądanie

SurveyLab udostępnia mechanizm budowania raportów na żądanie z wykorzystaniem informacji zapisanych w Kontaktach np. pól custom.

Dostępne parametry

Parametr URLParametr PipingOpis
crk{crk}Klucz odpowiedzi użytkownika.
rk{rk}Klucz odpowiedzi.
responseId{responseId}Id odpowiedzi.
email{email}Email.
firstName{firstName}Imię.
lastName{lastName}Nazwisko.
phone{phone}Telefon.
custom1{custom1}Pole Custom 1.
custom2{custom2}Pole Custom 2.
custom3{custom3}Pole Custom 3.
custom4{custom4}Pole Custom 4.
custom5{custom5}Pole Custom 5.
custom6{custom6}Pole Custom 6.
custom7{custom7}Pole Custom 7.
custom8{custom8}Pole Custom 8.
collectorName{collectorName}Nazwa kolektora.
dashboardName{dashboardName}Nazwa dashboardu.

Filtrowanie

Możesz dodać filtr raportu który wyświetli wybrane informacje w oparciu o parametry umieszczone w pasku URL.

Aby dodać filtr do raportu :

  1. Przejdź do raportu ankiety.
  2. Wciśnij przycisk [U] Udostępnij, aby aktywować udostępnianie raportów.
  3. Wciśnij przycisk Włącz link, aby aktywować raport.
  4. Do linku raportu ankiety dodaj zmienną, którą chcesz wykorzystać do filtrowania np. /custom1/Warsaw/

Przykładowy link raportu

https://app.surveylab.com/lng/en/pageTag/SurveyReportPublic/id/1967670058dc629f55d8741a96aa02cc:77834/custom1/Warsaw

Piping

Możesz insertować treści pochodzące z adresu URL w raportach. W ten sposób możesz tworzyć dynamiczne raporty.

Aby dodać piping do raportu :

  1. Wybierz raport, do którego chcesz dodać piping.
  2. Dodaj w tytule raportu parametr, który ma być przekazany np. {custom1}

Logika 

Możesz ukryć wybrane pytanie w raporcie ankiety używając logiki oraz parametrów w adresie URL.

Aby dodać logikę :

  1. Dodaj logikę do ankiety opartą o parametr np. custom1.
  2. Dodaj parametr custom1 w pasku URL raportu np. /custom1/AB2345/

* Funkcjonalność dostępna jest dla pakietu Enterprise.

Powiązane strony