Go to

Raporty na żądanie

SurveyLab udostępnia mechanizm budowania raportów na żądanie z wykorzystaniem informacji zapisanych w Kontaktach np. pól custom.

Dostępne parametry

Parametr URL Parametr Piping Opis
crk {crk} Klucz odpowiedzi użytkownika.
rk {rk} Klucz odpowiedzi.
responseId {responseId} Id odpowiedzi.
email {email} Email.
firstName {firstName} Imię.
lastName {lastName} Nazwisko.
phone {phone} Telefon.
custom1 {custom1} Pole Custom 1.
custom2 {custom2} Pole Custom 2.
custom3 {custom3} Pole Custom 3.
custom4 {custom4} Pole Custom 4.
custom5 {custom5} Pole Custom 5.
custom6 {custom6} Pole Custom 6.
custom7 {custom7} Pole Custom 7.
custom8 {custom8} Pole Custom 8.
collectorName {collectorName} Nazwa kolektora.
dashboardName {dashboardName} Nazwa dashboardu.

Filtrowanie

Możesz dodać filtr raportu który wyświetli wybrane informacje w oparciu o parametry umieszczone w pasku URL.

Aby dodać filtr do raportu :

  1. Przejdź do raportu ankiety.
  2. Wciśnij przycisk [U] Udostępnij, aby aktywować udostępnianie raportów.
  3. Wciśnij przycisk Włącz link, aby aktywować raport.
  4. Do linku raportu ankiety dodaj zmienną, którą chcesz wykorzystać do filtrowania np. /custom1/Warsaw/

Przykładowy link raportu

https://www.surveylab.com/lng/en/pageTag/SurveyReportPublic/id/1967670058dc629f55d8741a96aa02cc:77834/custom1/Warsaw/

Piping

Możesz insertować treści pochodzące z adresu URL w raportach. W ten sposób możesz tworzyć dynamiczne raporty.

Aby dodać piping do raportu :

  1. Wybierz raport, do którego chcesz dodać piping.
  2. Dodaj w tytule raportu parametr, który ma być przekazany np. {custom1}

Logika 

Możesz ukryć wybrane pytanie w raporcie ankiety używając logiki oraz parametrów w adresie URL.

Aby dodać logikę :

  1. Dodaj logikę do ankiety opartą o parametr np. custom1.
  2. Dodaj parametr custom1 w pasku URL raportu np. /custom1/AB2345/

* Funkcjonalność dostępna jest dla pakietu Enterprise.


Powiązane strony