Go to

Webhooks

SurveyLab umożliwia integrację poprzez webhooks. Dzięki temu możesz wywołać ankietę w oparciu o dowolne zdarzenie (np. zakończenie rozmowy na chat) w innym systemie. W ten sposób możesz stworzyć integrację z dowolnym narzędziem lub serwisem (np. CRM, eshop, chat online).

Lista dostępnych zadań

  • Dodanie respondenta (adresu email) do listy kontaktów
  • Dodanie dowolnej informacji do ankiety

Dodaj respondentów do listy kontaktów

Ta funkcjonalność pozwala dynamicznie aktualizować listę kontaktów dla wybranego kolektora. Funkcjonalność działa zarówno w przypadku zamkniętych jak i aktywnych kolektorów. Jeśli kolektor jest aktywny system automatycznie wyśle zaproszenia do wypełnienia ankiety dla nowo dodanych kontaktów.

Kody statusów

Statusy są zwracane za pomocą standardowych kodów błędów HTTPS.

KodOpis
200OK. Zapytania zostało wykonane pomyślnie.
400Bad request. Zapytanie nie powiodło się. Błędny token.
401Unauthorized. Próbujesz zautoryzować się za pomocą błędnego loginu lub klucza API.
404Not Found. Zasób nie istnieje.
429Zbyt wiele zapytań.
500Internal Server Error. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z naszym wsparciem.

Struktura URL

https://app.surveylab.com/api.php?apiToken=[TOKEN]&cId=[COLLECTOR ID]&email=[RESPONDENT EMAIL]&crk=[CRK DATA]&referrer=[RESPONDENT DATA]&language=[SURVEY LANGUAGE]

Komunikaty błędów 

Akcja zakończona sukcesem : {„status”:true,”notification”:”Action processed correctly”}
Akcja zakończona niepowodzeniem : {„status”:false,”notification”:”Action failed”}

Dostępne parametry

Możesz wykorzystać wszystkie lub wybrane parametry. apiToken, cId, email i crk są wymagane.

ParametrPrzykładOpis
apiTokenapiToken=[TOKEN]Wymagany. Token.
cIdcld=[COLLECTOR ID]Wymagany. ID kolektora.
emailemail=[RESPONDENT EMAIL]Wymagany. Email respondenta.
crkcrk=[CRK DATA]Wymagany. Unikalny Klucz odpowiedzi użytkownika (crk).
referrerreferrer=[RESPONDENT DATA]Opcjonalny. Referrer może zawierać dowolne dane lub informacje.
languagelanguage=[SURVEY LANGUAGE]Opcjonalny. Ustawienie język ankiety. Wymaga dodania wersji językowych ankiety.
phonephone=[PHONE]Opcjonalny. Telefon.
firstNamefirstName=[NAME]Opcjonalny. Imię.
lastNamelastName=[SURNAME]Opcjonalny. Nazwisko.
custom1custom1=[CUSTOM1]Opcjonalny. Dodatkowe informacje 1.
custom2custom2=[CUSTOM2]Opcjonalny. Dodatkowe informacje 2.
custom3custom3=[CUSTOM3]Opcjonalny. Dodatkowe informacje 3.
custom4custom4=[CUSTOM4]Opcjonalny. Dodatkowe informacje 4.
custom5custom5=[CUSTOM5]Opcjonalny. Dodatkowe informacje 5.
custom6custom6=[CUSTOM6]Opcjonalny. Dodatkowe informacje 6.
custom7custom7=[CUSTOM7]Opcjonalny. Dodatkowe informacje 7.
custom8custom1=[CUSTOM8]Opcjonalny. Dodatkowe informacje 8.

Przykład

https://app.surveylab.com/api.php?apiToken=yadfhjs&cId=8379821739721&email={{ticket.requester.email}}&crk={{ticket.id}}&referrer={{ticket.url}}&language={{ticket.requester.language}}

UWAGI. Klucz odpowiedzi musi być unikalny dla każdego zaproszenia do wypełnienia ankiety.

Aby pobrać API token :

  1. Przejdź do O Ustawień konta.
  2. Wybierz Integracje.
  3. Skopiuj wartość z pozycji TOKEN API SURVEYLAB.

Przekazane dane są dostępne w raportach ankiet (szczegółowy raport, wszystkie formaty).

UWAGI. Webhook to natychmiastowe powiadomienie o danym zdarzeniu np. zakończenie rozmowy prowadzonej na chat lub zamknięcie ticketu obsługowego. Takie powiadomienie może być przekazane za pomocą protokołu HTTP / HTTPS. Przeczytaj więcej o na Wikipedia.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont ProfessionalEnterprise.