Go to

Tip! Jak zwiększyć „Response rate”?

Twórz ankiety jak profesjonalista. Dowiedz się czym jest response rate, dalczego jest ważny i jak go zwiększyć.

Czym jest „response rate”, dlaczego jest ważne i jak działa?

Wskaźnik „response rate”, czyli inaczej poziom realizacji próby określa ile ankiet zostało wypełnionych w stosunku do ilości uczestników badania. Im wyższy poziom realizacji próby tym lepiej.

Wskaźnik „response rate” (poziom realizacji próby) = ilość wypełnionych ankiet / ilość uczestników badania

Jak działa „response rate”?

Przypuśćmy, że wysłałeś ankietę do 100 osób i 40 osób odpowiedziało. Oznacza to, że „response rate” dla Twojej ankiety wyniesie 40/100 = 0,4 x 100 = 40%

Jak zwiększyć „response rate”?

Istnieje szereg sposobów zwiększania „Response rate” – czyli stosunku udzielonych odpowiedzi do wszystkich wysłanych ankiet. Poniżej prezentujemy kilka wybranych i prostych w implementacji metod :

 1. Zapytaj się swoich respondentów z wyprzedzeniem czy chcieliby wziąć udział w badaniu ankietowym. Możesz w tym celu wysłać do nich emaila.
 2. Zamieść we wstępie do ankiety informacje takie jak :
  – cel badania
  – dlaczego warto wziąć udział w badaniu
  – informacje o tym, że badanie jest w pełni anonimowe oraz jak zamierzasz wykorzystać zebrane informacje
 3. Zapewnij respondentom odpowiednią ilość czasu na wypełnienie ankiety.
 4. Wyślij przypomnienie w czasie trwania badania do wszystkich osób, które jeszcze nie wypełniły ankiety.
 5. Zaoferuj drobny prezent w zamian za wypełnienie ankiety, może to być również możliwość przekazania darowizny na rzecz organizacji charytatywnej.
 6. Podziękuj respondentom za udział w badaniu.

Powiązane strony