Go to

Tip! Jakich pytań unikać?

Twórz ankiety jak profesjonalista. Dowiedz się jakich pytań unikać budując ankietę. Spaw, aby stworzony przez Ciebie kwestionariusz był zrozumiały i czytelny dla respondenta.

Pytania sugerujące odpowiedź

Unikaj pytań sugerujących odpowiedź respondentowi. Takie pytania mogą zawierać słowa lub szyk zdania, który sugeruje odpowiedź. Często również zawierają założenia, które nie są lub mogą nie być prawdziwe.

PRZYKŁAD : Czy zielony jest Twoim ulubionym kolorem?

Pytania podwójne

Pytaj tylko o jedną rzecz w jednym pytaniu. Łączenie pytań utrudnia lub uniemożliwia udzielenie odpowiedzi, a w konsekwencji utrudnia ich poprawną interpretację.

PRZYKŁAD : Proszę ocenić jakość i cenę produktu X w skali od 1 (bardzo dobrze) – 5 (bardzo źle).

Tak zadane pytanie sprawi, że nie będziemy wiedzieć na ile udzielona ocena będzie dotyczyć jakości a na ile ceny produktu X.

Niezrozumiałe lub zbyt długie pytania

Staraj się, aby pytanie nie były zbyt długie oraz aby były rozumiane w ten sam sposób przez wszystkich uczestników badania. Bądź precyzyjny i konkretny na ile jest to możliwe.

PRZYKŁAD : Co myślisz o produkcie X?

W ten sposób zadane pytanie każdy respondent może zinterpretować inaczej. Część respondentów może odnieść się do wyglądu produktu X, część do ceny, część do cech funkcjonalnych, a cześć do kombinacji wcześniej wymienionych cech. 

Pytanie niezwiązane z celem badania

Upewnij się, że stworzone przez Ciebie pytania są związane z celem badania. Dobrym sposobem, aby to zrobić jest poproszenie kogoś o przeczytanie pytań lub przeprowadzenie testowego badania.