Go to

Tip! Planowanie projektu badawczego

Twórz ankiety jak profesjonalista. Dowiedz się jak zaplanować i przeprowadzić projekt badawczy. 

Każde badanie jest projektem, który powinien zostać starannie zaplanowany. Poniżej znajdziesz opis siedmiu kroków, które ułatwią Ci zaplanowanie i realizację projektu badawczego.

1. Zdefiniuj cel badania

Rozpocznij od definicji celu badania. Zdecyduj co chcesz się dowiedzieć. Cel badania powinien być jasno zdefiniowany. Stawiając przed sobą niejasny cel ryzykujesz, że wyniki badania również będą niejasne i trudne w interpretacji.

2. Zdefiniuj próbę

Następnie zdefiniuj próbę, na której przeprowadzisz badanie. Określ kto jest Twoim respondentem (np. osoby robiące zakupy w Twoim sklepie internetowym, pracownicy Twojej firmy, kierowcy samochodów, w wieku 18 – 65 lat lub mieszkańcy dużych miast, powyżej 100.000 mieszkańców) oraz jak duża powinna być próba badawcza.

UWAGI. Jeśli potrzebujesz dostępu do dedykowanej próby badawczej skontaktuj się z nami. Umożliwiamy dostęp do największego panelu badawczego online, w tym do ponad 1.2 mln respondentów w Polsce i ponad 100 M na świecie (150 krajów). Napisz do nas na adres : [email protected]

3. Wybierz metodę badawczą

Wybierz metodę badawczą, czyli sposób przeprowadzenia badania (wywiad bezpośredni, ankieta telefoniczna, ankieta pocztowa, ankieta online – widget www, system społecznościowy, email, SMS, kod QR, aplikacja mobilna, panel online …).

Metoda badania powinna być dostosowana do charakteru Twojego biznesu oraz zachowania respondenta.

4. Stwórz ankietę

Stwórz ankietę. Zbuduj kwestionariusz zawierający pytania, które zadasz w czasie badania. Pierwszą zasadą dotyczącą budowy kwestionariusza jest dobór pytań do medium (metody badawczej), które zostanie wybrane. Na przykład w czasie ankiety przeprowadzanej telefonicznie nie będziesz miał możliwości pokazania obrazków, natomiast w czasie badania prowadzonego w Internecie respondent nie będzie mógł zadać pytania ankieterowi „co tak na prawdę masz namyśli”. Dlatego w przypadku badań online szczególnie istotne jest jasne formułowanie pytań oraz posługiwanie się zrozumiałym językiem. Jeśli masz wątpliwości czy respondent zrozumie dane słowo lub skrót zastąp je innym.

5. Przeprowadź test ankiety

Przeprowadź test stworzonej ankiety. Ostatnim elementem budowy kwestionariusza jest przeprowadzenie testu stworzonej ankiety. Test najlepiej przeprowadzić na małej próbie. W ten sposób można go zrobić szybko. Staraj się przeprowadzić test na osobach o podobnym profilu do tych, które będą brać udział w badaniu.

6. Przeprowadź badanie i zbierz wyniki

Przeprowadź badanie i zbierz wyniki. Wyślij ankietę do wcześniej wybranej grupy respondentów, odczekaj chwilę i przypomnij się osobom, które nie wypełniły ankiety. Pamiętaj nie wysyłaj ankiety do osób, które odpowiedziały już na Twoje pytania.

7. Stwórz raport

Stwórz raport, przygotuj analizę danych oraz raport z wynikami ankiety. Na koniec wyciągnij i spisz wnioski (tzw. „lessons learned”) z przeprowadzonego projektu ankietowego. Będą one bardzo pomocne przy kolejnych badaniach.