Go to

Jak przeprowadzić anonimowe badanie satysfakcji, które pozwoli na analizę wyników w podziale na jednostki biznesowe?

Dzięki funkcjonalności kolektorów możesz wygenerować dowolną ilość linków do stworzonej ankiety. To pozwoli Ci podzielić badaną grupę w dowolny sposób, np. jednostki biznesowe, departamenty, jednostki geograficzne, …

Aby dodać kolektory do ankiety :

  1. Wciśnij przycisk [C] ZBIERZ ODPOWIEDZI.
    Lista ankiet
  2. Wciśnij przycisk + DODAJ KOLEKTOR.
    Dodaj kolektor
  3. Wprowadź nazwę kolektora i zapisz zmiany.
  4. Powtórz operację.

W ramach poszczególnych części (grup) dalej zachowasz anonimowość badania, natomiast zyskasz możliwość analizowania wyników dla każdej stworzonej grupy niezależnie.