Go to

Czy respondent może edytować już raz wypełnioną ankietę?

Tak. Jeśli respondent nie zakończył ankiety, a jedynie przerwał ja w trakcie i np. zamknął przeglądarkę, to po ponownym uruchomieniu przeglądarki i ankiety będzie widział wypełnione już wcześniej pytania.

UWAGI. Funkcja nie zadziała w opisany sposób, jeśli respondent po zamknięciu ankiety usunie ciasteczka z przeglądarki lub wciśnie przycisk zakończ ankietę.