Go to

Edycja wiadomości HTML

SurveyLab pozwala na edycję oraz formatowanie treści wiadomości HTML z zaproszeniami do ankiet online.

Aby edytować treść zaproszenia do wypełnienia ankiety :

  1. Wciśnij przycisk Zaproszenia, a następnie EDYTUJ.
  2. Wciśnij przycisk bold, italic, underline, aby formatować zaznaczony fragment tekstu wiadomości.
    bold italic underline

* Funkcjonalność dodawania obrazków i aktywnych linków dostępna jest dla kont Enterprise.