Go to

Integracja z Salesforce

Poniżej znajdziesz instrukcję pokazującą jak łatwo możesz zintegrować SuveyLab z Salesforce.

Aby przygotować Salesforce do pracy z SurveyLab :

 1. Zaloguj się do Salesforce.
 2. Wybierz zakładkę Setup.
  Salesforce setup
 3. W sekcji ADMINISTRATION | Email wybierz Classic Email Templates.Salesforce email templates
 4. Wybierz szablon wiadomości email, który chcesz modyfikować i wciśnij przycisk Edit.
 5. Dodaj link ankiety (przygotowanej wcześniej w SurveyLab). Upewnij się, że link zawiera parametr (Merge Field Value) np.  /referrer/{!Account.Name}/ lub /custom1/{!Account.Name}/
  Atrybuty użytkownika
 6. Wciśnij przycisk Save.

Przykład

https://feedback.surveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/a6a4e72783d87ee8bced33fdbf6870a03e11be22d/?referrer={!Account.Name}

UWAGI. Aby dodać więcej niż jeden parametr (Merge Field Value) użyj znaku -, aby rozdzielić poszczególne parametry np. /referrer/{!Account.Name}-{!Contact.Email}/.

Wyniki ankiety są dostępne po zalogowaniu do SurveyLab i kliknięciu na ikonkę RAPORT. Informacje pozwalające na identyfikację poszczególnych klientów będą zapisane w raportach indywidualnych w wierszu Odniesienie.

Aby przejść do raportów indywidualnych :

 1. Wciśnij przycisk [R] RAPORT dla wybranej ankiety.
  raport
 2. Przejdź do zakładki [L] LISTA ODPOWIEDZI.
  lista odpowiedzi
 3. Wybierz odpowiedź, którą chcesz obejrzeć i kliknij ikonkę [P] Podgląd.
 4. Dane będą widoczne w sekcji ODPOWIEDŹ szczegóły.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Professional i Enterprise.