Go to

Integracja z FreshMail

Poniżej znajdziesz instrukcję pokazującą jak łatwo możesz zintegrować SurveyLab z Freshmail.

Aby przygotować FreshMail do pracy z SurveyLab :

 1. Zaloguj się do FreshMail.
 2. Stwórz nową kampanię emailową.
  Nowa kampania mailingowa
 3. Przejdź do szablonu wiadomości email, który chcesz wysłać.
 4. Dodaj (w dowolnym miejscu) link ankiety skopiowany z SurveyLab, na końcu linku umieć /?referrer=$$email$$/ lub inny tag dostępny we Freshmail.
  Wiadomość email

UWAGI. Aby dodać więcej niż jeden parametr użyj np. znaku -, aby rozdzielić poszczególne parametry np. /?referrer=$$emial$$-$$hash$$/.

Przeczytaj więcej na temat dodatkowych pól we Freshmail.

Wyniki ankiety są dostępne po zalogowaniu do SurveyLab i kliknięciu na ikonkę Raporty. Informacje pozwalające na identyfikację poszczególnych klientów będą zapisane w sekcji ODPOWIEDŹ szczegóły.

Aby przejść do raportów indywidualnych :

 1. Wciśnij przycisk [R] RAPORT dla wybranej ankiety.
  Raport
 2. Przejdź do zakładki [L] Lista odpowiedzi.
 3. Wybierz odpowiedź, którą chcesz obejrzeć i kliknij przycisk [P] Podgląd.​​
 4. Dane będą widoczne w sekcji ODPOWIEDŹ szczegóły.

* Funkcjonalność jest dostępna dla kont Professional i Enterprise.