Go to

Integracja z Intercom

SurveyLab umożliwia integrację poprzez webhooks. Dzięki temu możesz wywołać ankietę i wysłać ją emailem w oparciu o dowolne zdarzenie (np. zakończenie rozmowy na chat) w innym systemie.

Webhooks umożliwiają na komunikację między serwerami bez konieczności stosowania API. W przypadku webhooks komunikacja następuje po określonym zdarzeniu.

Integracja z Intercom za pomocą webhooks.

SurveyLab

 1. Zaloguj się do SurveyLab.
 2. Wybierz ankietę, przejdź do kolektora i skopiuj API link ankiety, którą chcesz wywołać za pomocą webhook.

UWAGI. Mechanizm wymaga utworzenie kolektora typu Zaproszenie email / SMS.

Intercom

 1. Zaloguj się do Intercom.
 2. Przejdź do zakładki Settings / Developers / Developers Hub.
 3. Wciśnij przycisk New app button / Internal integration.
 4. Wpisz nazwę integracji SurveyLab webhook i wciśnij przycisk Create app.
  New app
 5. Przejdź do zakładki Webhooks.
 6. W sekcji Your request endpoint URL wprowadź adres ankiety skopiowany z SurveyLab API link.
 7. Na zakończenie adresu ankiety dodaj parametr &source=intercom&action=addContactToCollector.
 8. W sekcji Webhook topics wybierz akcję conversation.admin.closed.
  Intercom webhooks
 9. Wciśnij przycisk Save.

UWAGI. Zignoruj informację o błędzie wyświetlaną przez Intercom.

Przykład

https://www.surveylab.com/api.php?apiToken=f6434a73f6434a73f6434a73f6434a73&cId=76356e7bffed823fe2b5608d5a864325f2e09738a&source=intercom&action=addContactToCollector

Podany przykład dotyczy Intercom, natomiast sam mechanizm webhooks umożliwia integrację z dowolnym narzędziem.

Dostępne akcje

Akcja Opis
addContactToCollectorDodanie kontaktu do kolektora.
turnOnCollectorWłączenie kolektora.
turnOffCollectorWyłączenie kolektora.

UWAGI. Webhook to natychmiastowe powiadomienie o danym zdarzeniu np. zakończenie rozmowy prowadzonej na chat lub zamknięcie ticketu obsługowego. Takie powiadomienie może być przekazane za pomocą protokołu HTTP / HTTPS.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont ProfessionalEnterprise.