Go to

Jak dodać wiele mierników do jednej ankiety?

Mierniki pozwalają na wykonywanie automatycznych obliczeń na punktach przypisanych do pytań ankietowych. W ten sposób możesz policzyć wynik testu lub wyliczyć dowolny wskaźnik bazujący na zebranych odpowiedziach.

SurveyLab pozwala na stworzenie dowolnej ilości mierników dla pojedynczej ankiety.

Aby dodać miernik :

  1. Przejdź do edycji ankiety.
  2. Wciśnij przycisk Mierniki.
  3. Wciśnij przycisk + DODAJ MIERNIK.
  4. Po dodaniu miernika powtórz czynność, aby dodać kolejny.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Advanced, Professional i Enterprise.


Powiązane strony