Go to

Jak działa funkcjonalność kodów konkursowych

Funkcjonalność umożliwia wyświetlenie na zakończenie ankiety ekranu z kodem konkursowym. Kod może być statyczny (każdy respondent zobaczy ten sam zestaw znaków) lub dynamiczny (składający się z unikalnego i losowego zestawu znaków).

Aby skorzystać z funkcjonalności kodów konkursowych :

  1. Przejdź do ustawień kolektora.
    Ustawienia kolektora
  2. Dla opcji Po zakończeniu ankiety ustaw Pokaż kod konkursowy.
    Kod konkursowy
  3. Ustaw część stałą oraz losową kodu.
  4. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

Respondent na zakończenie ankiety zobaczy ekran z kodem konkursowym, podobny do przykładu zamieszczonego poniżej.
zakończenie ankiety - kod konkursowy

UWAGI. Ponieważ kod po zamknięciu przeglądarki przestanie być dostępny dla respondenta, zalecamy aby respondent zapisał go lub wykonał print-screen ekranu z kodem.

Po zakończeniu badania istnieje możliwość wyeksportowania (na żądanie) pełnej listy kodów konkursowych. Kody dostarczane są w postaci pliku txt. Kody nie są powiązane z Kluczem odpowiedzi ani innymi elementami ankiety pozwalającymi na identyfikację respondenta.

Jeśli potrzebujesz listę kodów napisz do nas na adres : [email protected]