Go to

Jak uruchomić ankietę w trybie kiosk?

SurveyLab potrafi pracować w trybie kiosk. Dzięki temu łatwo zamienisz tablet lub telefon komórkowy w terminal umożliwiający zbieranie feedbacku lub badanie satysfakcji w punkcie obsługi klienta lub punkcie sprzedaży.

Dzięki ankietom typu kiosk będziesz mógł :

 • Mierzyć satysfakcję klienta bezpośrednio w punkcie obsługi lub sprzedaży
 • Zbierać feedback od wielu osób korzystając z tego samego urządzenia
 • Uruchamiać ankiety na urządzeniach mobilnych

Aby uruchomić ankietę w trybie kiosk :

 1. Utwórz nowy kolektor dla ankiety i przejdź do ustawień kolektora.
 2. Ustaw opcję Po zakończeniu ankiety : Rozpocznij nową odpowiedź.
 3. Przejdź do ustawień zaawansowanych.
 4. Zaznacz opcję Jeden respondent / wiele odpowiedzi.
 5. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

UWAGI. Jeśli zbierasz feedback jednocześnie z wielu punktów i chcesz analizować wyniki ankiet dla każdego punktu niezależnie utwórz niezależny kolektor dla każdego punktu.

Urządzenie pracujące w trybie kiosk powinno posiadać oprogramowanie typu MDM (Mobile Device Management) umożliwiające zdalne zarządzanie oraz blokowanie ekranu. Na rynku jest dostępnych wiele pakietów oprogramowania MDM na systemy Android oraz iOS – KioWare, SureLock, MaaS360.

Zalety wykorzystania oprogramowania MDM :

 • Możliwość zablokowania ekranu urządzenia.
 • Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania urządzenia.
 • Możliwość zdalnej administracji urządzeniem.