Go to

Jak usunąć zapisane odpowiedzi z ankiety?

SurveyLab umożliwia usunięcie zapisanych odpowiedzi z ankiety. Można to zrobić na dwa sposoby, usuwając kolektor lub usuwając pojedyncze zapisane odpowiedzi w raporcie.

Aby usunąć zapisane odpowiedzi :

  1. Wciśnij przycisk  RAPORT, aby przejść do raportu ankiety.
    Raport
  2. Wybierz [L] LISTA ODPOWIEDZI.
  3. Zaznacz odpowiedź, którą chcesz usunąć i wciśnij przycisk {D] Usuń.

Odśwież stronę, aby zobaczyć efekt usunięcia danej odpowiedzi.

UWAGI. Ta operacja jest nieodwracalna. Raz usuniętej odpowiedzi nie można ponownie przywrócić.

Powiązane strony