Go to

Jak usunąć zapisane odpowiedzi?

Jeśli w raporcie ankiety zostały zapisane odpowiedzi testowe lub nadmiarowe możesz je usunąć w dowolnym momencie.

Aby usunąć zapisane odpowiedzi :

  1. Wciśnij przycisk [R] RAPORT, aby przejść do raportu ankiety.
    Raport
  2. Przejdź do zakładki Lista odpowiedzi.
  3. Zaznacz odpowiedź, którą chcesz usunąć i wciśnij przycisk [D] Usuń.

Po wykonaniu operacji należy odświeżyć stronę, aby zobaczyć efekt.

UWAGI. Operacja jest nieodwracalna. Usunięte wyniki / odpowiedzi trwale są usuwane z naszej bazy.