Go to

Jakie funkcjonalności posiada konto Enterprise?

Konto Enterprise posiada dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu. To najbardziej zaawansowany pakiet i najlepszy wybór dla najbardziej wymagających użytkowników oraz osób szukających usług szytych na miarę.

Mobilne ankiety

 • ankiety na smartphony
 • ankiety na tablety
 • ankiety na pc / laptopy

Projektowanie ankiety

 • nieograniczona liczba ankiet
 • nieograniczona liczba pytań w ankiecie
 • nieograniczona liczba kontaktów
 • nieograniczona liczba odpowiedzi
 • 21 rodzajów pytań
 • pasek postępu wypełnienia ankiety
 • strona „dziękuję”
 • ukrywanie pytań
 • logika pytań
 • piping
 • pytania wymagane
 • przekierowanie na wybraną stronę po zakończeniu ankiety
 • możliwość stworzenia kopi istniejącej ankiety
 • losowa kolejność odpowiedzi
 • rotacja pytań
 • rotacja stron

Obsługa wielu języków

 • wsparcie dla wszystkich języków (Unicode)
 • wsparcie dla języków pisanych od prawej do lewej strony (RTL)
 • wielojęzyczne ankiety online

Branding

 • możliwość dodania logo
 • motywy ankiet (10 gotowych do użycia motywów)
 • możliwość tworzenia własnych skórek ankiet
 • możliwość zmiany czcionki

Zbieranie wyników

 • możliwość zbierania wyników przez www
 • możliwość zbierania wyników przez email
 • możliwość zbierania wyników przez popup
 • możliwość zbierania wyników przez widget www
 • możliwość ograniczenia ilości odpowiedzi w badaniu
 • możliwość ograniczenia czasu trwania badania
 • możliwość zabezpieczenia dostępu do ankiety hasłem
 • możliwość ograniczenia dostępu do ankiety dla wybranych adresów IP
 • formatowanie treści zaproszenia do wypełnienia ankiety
 • mailing z dowolnego konta email (SMTP)
 • podwyższone bezpieczeństwo (wsparcie SSL / HTTPS)

Raporty i analiza danych

 • graficzne raporty
 • wyniki dostępne w czasie rzeczywistym
 • automatyczne powiadomienia o nowych odpowiedziach
 • wsparcie dowolnej strony kodowej
 • filtry danych
 • filtry czasowe
 • udostępnianie wyników za pomocą linku (URL)
 • kopiowanie raportów (5 kopii dla ankiety)
 • tabele krzyżowe

Eksport wyników

 • eksport wyników badania do CSV
 • eksport wyników badania do XLS
 • eksport wyników badania do XLSX
 • eksport wyników badania do SPSS
 • eksport wyników badania do PowerPoint

Praca grupowa

 • praca grupowa (konta multi-user)
 • dziennik zdarzeń

API i integracja

 • odniesienie (HTTP referrer)
 • Zendesk
 • Slack
 • Dropbox
 • Sona Systems
 • Klucz odpowiedzi
 • dostęp do SFTP
 • ODBC

Panel badawczy

 • dostęp do panelu badawczego online

Praca grupowa

 • praca grupowa (+10 użytkowników)
 • dziennik zdarzeń

Ankiety white-label

 • wsparcie dla wielu domen
 • edycja stopki ankiety

Wsparcie użytkownika

 • wsparcie www
 • wsparcie email
 • wsparcie telefoniczne / skype
 • szkolenia
 • SLA

Usługi profesjonalne

 • rozwój systemu na życzenie klienta
 • wsparcie badawcze
 • tłumaczenia ankiet