Go to

Jakie funkcjonalności posiada konto Starter?

Konto Starter posiada bogatą funkcjonalność, w tym takie funkcje jak logika pytań, wielojęzyczne ankiety i kwestionariusze online, eksport danych, filtry raportów. To idealny wybór, aby rozpocząć pracę z ankietami online.

Mobilne ankiety

 • ankiety na laptopy / pc
 • ankiety na tablety
 • ankiety na smartphony

Projektowanie ankiety

 • nieograniczona liczba ankiet
 • nieograniczona liczba pytań w ankiecie
 • nieograniczona liczba kontaktów
 • 1000 odpowiedzi / miesięcznie
 • 21 rodzajów pytań
 • pasek postępu wypełnienia ankiety
 • strona "dziękuję"
 • ukrywanie pytań
 • logika pytań
 • pytania wymagane
 • przekierowanie na wybraną stronę po zakończeniu ankiety 
 • możliwość stworzenia kopii istniejącej ankiety
 • losowa kolejność odpowiedzi
 • losowa kolejność pytań
 • losowa kolejność stron
 • piping

Pytania ankietowe

 • pytania pojedynczego wyboru
 • pytania wielokrotnego wyboru
 • pytanie typu NPS
 • pytania macierzowe
 • pytania o datę i czas
 • pytanie typu ocena
 • pytanie typu tak/nie
 • pytania otwarte
 • dodatkowy opis
 • pytania rankingowe
 • pytanie typu heat mapa
 • pytanie typu hot spot
 • pytanie dodaj plik

Obsługa wielu języków

 • wsparcie dla wszystkich języków (Unicode)
 • wsparcie dla języków pisanych od prawej do lewej strony (RTL)
 • wielojęzyczne ankiety online

Branding

 • motywy ankiet (10 gotowych do użycia motywów)
 • przekierowanie po zakończeniu badania
 • możliwość dodania  logo
 • możliwość tworzenia własnych skórek ankiet

Zbieranie wyników

 • możliwość wysłania 2000 maili miesięcznie
 • możliwość zbierania wyników przez www
 • możliwość zbierania wyników przez email
 • możliwość ograniczenia ilości odpowiedzi w badaniu
 • możliwość zabezpieczenia dostępu do ankiety hasłem
 • formatowanie treści zaproszenia do wypełnienia ankiety
 • mailing z dowolnego konta email (SMTP)
 • podwyższone bezpieczeństwo (wsparcie SSL / HTTPS)
 • możliwość ograniczenia dostępu do ankiety dla wybranych adresów IP

Raporty i analiza danych

 • graficzne raporty
 • wyniki dostępne w czasie rzeczywistym
 • filtry danych
 • udostępnianie wyników za pomocą linku (URL)
 • kopiowanie raportów (1 kopia dla ankiety)

Eksport wyników

 • eksport wyników badania do CSV
 • eksport wyników badania do XLS
 • eksport wyników badania do XLSX
 • eksport wyników badania do SPSS
 • eksport wyników badania do PowerPoint

Praca grupowa

 • praca grupowa (konta multi-user)
 • dziennik zdarzeń

API i integracja

 • odniesienie (HTTP referrer)
 • Klucz odpowiedzi
 • dostęp do SFTP
 • ODBC

Ankiety white label

 • wsparcie dla wielu domen
 • edycja stopki ankiety

Panel badawczy

 • dostęp do panelu badawczego online

Wsparcie użytkownika

 • wsparcie www
 • wsparcie email
 • wsparcie telefoniczne / google meet
 • szkolenia
 • SLA

Usługi profesjonalne

 • rozwój systemu życzenie klienta
 • skryptowanie ankiet
 • tłumaczenia ankiet