Go to

Jakie funkcjonalności posiada konto Advanced?

Konto Advanced posiada funkcjonalność konta Starter rozszerzoną o możliwość tworzenia własnych szablonów kolorystycznych ankiet oraz zaawansowane raporty. To idealny wybór dla profesjonalistów i małych firm.

Mobilne ankiety

 • ankiety na laptopy / pc
 • ankiety na tablety
 • ankiety na smartphony

Projektowanie ankiety

 • nieograniczona liczba ankiet
 • nieograniczona liczba pytań w ankiecie
 • nieograniczona liczba kontaktów
 • 2500 odpowiedzi / miesięcznie
 • 21 rodzajów pytań
 • pasek postępu wypełnienia ankiety
 • strona "dziękuję"
 • ukrywanie pytań
 • logika pytań
 • piping
 • pytania wymagane
 • przekierowanie na wybraną stronę po zakończeniu ankiety
 • możliwość stworzenia kopii istniejącej ankiety
 • losowa kolejność odpowiedzi
 • rotowanie pytań
 • rotowanie stron

Obsługa wielu języków

 • wsparcie dla wszystkich języków (Unicode)
 • wsparcie dla języków pisanych od prawej do lewej strony (RTL)
 • wielojęzyczne ankiety online

Branding

 • możliwość dodania logo
 • motywy ankiet (10 gotowych do użycia motywów)
 • możliwość tworzenia własnych skórek ankiet

Zbieranie wyników

 • możliwość wysłania 5000 maili miesięcznie
 • możliwość zbierania wyników przez www
 • możliwość zbierania wyników przez popup
 • możliwość zbierania wyników przez widget www
 • możliwość zbierania wyników przez email
 • możliwość ograniczenia ilości odpowiedzi w badaniu
 • możliwość ograniczenia czasu trwania badania
 • możliwość zabezpieczenia dostępu do ankiety hasłem
 • możliwość ograniczenia dostępu do ankiety dla wybranych adresów IP
 • formatowanie treści zaproszenia do wypełnienia ankiety
 • mailing z dowolnego konta email (SMTP)
 • podwyższone bezpieczeństwo (wsparcie SSL / HTTPS)

Raporty i analiza danych

 • graficzne raporty
 • wyniki dostępne w czasie rzeczywistym
 • automatyczne powiadomienia o nowych odpowiedziach
 • wsparcie dowolnej strony kodowej
 • filtry danych
 • filtry czasowe
 • udostępnianie wyników za pomocą linku (URL)
 • kopiowanie raportów (1 kopia dla ankiety)

Eksport wyników

 • eksport wyników badania do CSV
 • eksport wyników badania do Excel (XLS)
 • eksport wyników badania do Excel (XLSX)
 • eksport wyników badania do SPSS
 • eksport wyników badania do PowerPoint
 • eksport wyników badania do PDF

Praca grupowa

 • praca grupowa (5 użytkowników)
 • dziennik zdarzeń

API i integracja

 • odniesienie (HTTP referrer)
 • ID użytkownika
 • dostęp do SFTP
 • ODBC

Panel badawczy

 • dostęp do panelu badawczego online

Ankiety white label

 • wsparcie dla wielu domen
 • edycja stopki ankiety

Wsparcie użytkownika

 • wsparcie www
 • wsparcie email
 • wsparcie telefoniczne / google meet
 • SLA

Usługi profesjonalne

 • rozwój systemu na życzenie klienta
 • skryptowanie ankiet
 • tłumaczenia ankiet