Go to

Parametry RID, RK i CRK

Parametry RID, RK i CRK pozwalają na integrację SurveyLab z dowolnym narzędziem, takim jak CRM, SFA, DWH, panelem badawczym, eShop, portal.

Link do ankiety

Umieść parametr w linku ankiety, aby przekazać automatycznie dane z innego systemu.

 ParametrOpis
crkCustom response Key (Indywidualny Klucz odpowiedzi)Parametr może być ustawiony przez zewnętrzne narzędzie, np. CRM, SFA, eShop, HelpDesk. Może zawierać tekst i cyfry.

Przekierowanie po zakończeniu ankiety

Umieść parametr w linku na zakończenie ankiety, aby przekazac dane do innego systemu.

 ParametrOpis
{rid}Response ID (ID odpowiedzi)Parametr jest automatycznie ustawiany przez system i przypisywany do każdej odpowiedzi. Zawiera tylko cyfry.
{rk}Response Key (Klucz odpowiedzi)Parametr jest automatycznie ustawiany przez system i przypisywaney do każdej odpowiedzi.
{crk}Custom Response Key (Indywidualny Klucz odpowiedzi)Parametr może być ustawiony przez zewnętrzne narzędzie, np. CRM, SFA, eShop, HelpDesk. Może zawierać tekst i cyfry.

Dodatkowe ustawienia

Aby umożliwić automatyczne zamknięcie ankiety jeśli została już ona wypełniona przez respondenta na końcu adresu URL należy dodać parametr /alreadyCompleted/autoClose/

Przykład

https://feedback.surveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/0b05468d5bff257aa539ea1a7eab6237efe34ada/?crk=[nasze-id1]/alreadyCompleted/autoClose

* Parametry RID i CRK można stosować dla ustawień kolektora URL+auto oraz tylko URL, które są dostępne dla kont ProfessionalEnterprise.