Go to

Jak przygotować plik eksportu kontaktów?

SurveyLab pozwala załadować bazę kontaktów utworzoną wcześniej i zapisaną w postaci pliku Excel lub CSV.

Jak przygotować plik z bazą kontaktów

Dane kontaktowe powinny być wpisane w kolejności :

  1. Email
  2. Imię
  3. Nazwisko
  4. Telefon
  5. Język
  6. Custom1
  7. Custom2
  8. Custom3
  9. Custom8

Pole Email jest obowiązkowe. Poszczególne informacje takie jak Email, Imię, Nazwisko, … powinny być rozdzielone średnikiem (;). Każdy kolejny kontakt powinien być rozdzielony znakiem ENTER.

W przypadku badań 360 stopni adresy email osób oceniających powinny być rozdzielone przecinkiem lub enterem.

Nie ma obowiązku uzupełniania wszystkich pól. Za wyjątkiem pola Email, wszystkie inne pozycje są opcjonalne i mogą być pominięte.

Format pliku kontaktów

Pobierz wzór formatu pliku kontaktów i wykorzystaj go do stworzenia własnego pliku.

Ankieta | Szablon pliku kontaktów (Google docs) [D] Pobierz
Ankieta | Szablon pliku kontaktów (Excel) [D] Pobierz

Przykład

Email; Imię; Nazwisko; Telefon; Język; Custom 1; Custom 2
[email protected]; Jan; Kowalski; 520-232-453; PL; Gdynia; Specjalista IT
[email protected]; Adam; Nowak; 520-235-455; PL; Kraków; Manager HR
[email protected]; Anna; Smith; 520-238-458; EN; London; Opiekun Klienta