Go to

Importuj kontakty

Dzięki tej opcji będziesz mógł wczytać do systemu listę kontaktów z pliku Excel, txt lub csv.

Aby importować kontakty możesz skorzystać z opcji :

Pojedynczy

Umożliwia dodanie pojedynczego kontaktu do badania za pomoca formularza.

 1. Wciśnij przycisk + DODAJ KONTAKT.
 2. Wpisz dane kontaktu do formularza.
 3. Wciśnij przycisk ZAPISZ.
   

Wklej

Umożliwia wklejenie listy kontaktów w okno formularza.

 1. Wciśnij przycisk + DODAJ KONTAKT.
 2. Wybierz metodę importu Wklej.
 3. Ustaw separator, a następnie wpisz lub wklej kontakty, które mają być importowane.
 4. Wciśnij przycisk PODGLĄD, a następnie ZAPISZ.

Import pliku

Umożliwia import listy kontaktów z pliku Excel, CSV, TXT.

 1. Wciśnij przycisk + DODAJ KONTAKT.
 2. Wybierz metodę importu.
  Importuj kontatky
 3. Wybierz plik z kontaktami, który chcesz importować.
 4. Zaznacz grupy, do których mają zostać dodane importowane kontakty.
 5. Potwierdź mapowanie kontaktów, a następnie wciśnij przycisk ZAPISZ.
   

Pobierz przykładowy plik z kontaktami
 

Ankieta | Szablon pliku kontaktów (Google docs) [D] Pobierz
Ankieta | Szablon pliku kontaktów (Excel) [D] Pobierz

 

UWAGI. Jeśli importujesz kontakty z pliku Excel i Twój plik zawiera więcej arkuszy,  pamiętaj, aby dane z kontaktami znajdowały się w pierwszym arkuszu.

  

Dane kontaktowe powinny być wpisane w kolejności :

Email; Imię; Nazwisko; Telefon; Język, C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8

Pole email powinno być zawsze wpisane w pierwszej kolumnie w importowanym pliku.

Przykład

[email protected]; Jan; Kowalski; 501001001; PL, Gdynia; Specjalista IT

Jeśli prowadzisz ankietę 360 stopni pamiętaj, aby dodać osoby oceniające. 

Jeśli importujesz plik dodaj nagłówek zawierający nazwy systemowe pól. W ten sposób system automatycznie rozpozna pola w importowanym pliku.

Lista pozycji opisujących kontakt

Nazwa pola Opis
email Email
firstName Imię
lastName Nazwisko
phone Telefon (w formacie xxxxxxxxx lub 48xxxxxxxxx)
custom1 … 8 Pola custom 1 … 8
language Język. Format ISO (np. PL).
self 360 | Samoocena
coworker 360 | Współpracownik
manager 360 | Przełożony
customer 360 | Klient
subordinate 360 | Podwładny
supplier 360 | Dostawca

 

UWAGI. Pamiętaj, aby nie kasować kontaktów z kolektorów badań, które rozpocząłeś. Skasowanie kontaktu z kolektora skutkuje skasowaniem klucza ankiety, a więc link dla danej osoby do ankiety stanie się niedostępny.