Go to

Nie mogę wczytać kontaktów do SurveyLab

SurveyLab potrafi czytać pliki kontaktów zapisane w formacie CSV, XLS i XLSX (Excel). Jeśli nie możesz załadować pliku z kontaktami do SurveyLab :

Sprawdź czy Twój plik zawiera :

  1. Kolumnę z adresami email respondentów.

Sprawdź czy Twój plik nie zawiera :

  1. Ukrytych zakładek.
  2. Pustych linii lub linii zawierających jedynie separatory kolumn (takiej jak przecinek lub średnik).
  3. Wielu adresów email wpisanych jeden po drugim w tej samej kolumnie.
  4. Specjalnych znaków na na końcu linii lub wewnątrz kontaktu.

Jeśli plik zawiera puste linie usuń je. W tym celu możesz skorzystać MS Excel, w którym po załadowaniu pliku należy go posortować, a następnie skopiować jedynie linie zawierające adresy.