Go to

Kontakty – Lista

Kontakty to Twoja osobista książka adresowa. Dzięki Kontaktom będziesz mógł tworzyć imienne ankiety, śledzić status prowadzonego badania oraz automatycznie identyfikować osoby wypełniające ankietę.

Kontakty umożliwiają przechowywanie adresów email, telefonów oraz innych danych, grupowanie, kopiowanie, eksportowanie i importowanie danych z pliku.

Aby dodać nowy kontakt :

 1. Przejdź do zakładki [C] Kontakty.
 2. Wciśnij przycisk + DODAJ KONTAKT.
  Dodaj kontakt
 3. Wybierz metodę importu kontaktów.
  Import kontaktów

Pojedynczy. Umożliwia dodanie kontaktu za pomocą formularza.

Wklej. Umożliwia skopiowanie do pola formularza wielu adresów poleceniem kopiuj-wklej i ich import do systemu.

Import pliku. Pozwala na import danych adresowych zebranych w pliku w formacie .xlsx (Excel), .ods (OpenOffice), .csv lub .txt.

Aby usunąć kontakty :

 1. Zaznacz kontakty, które chcesz usunąć.
  Toolbar
 2. Wciśnij przycisk [D] USUŃ.

UWAGI. Usunięcie kontaktu z listy spowoduje usunięcie tego kontaktu również ze wszystkich kolektorów, do których został on dodany.

Aby odszukać określone kontakty :

 1. Przejdź do wyszukiwarki adresów, która znajduje się z górnej części strony.
 2. Wpisz szukane słowo (np. *@gmail.com, Dyrektor*, *ka*, Anna).
 3. Wciśnij ENTER.

Zarządzanie polityką kontaktów 

Kwarantanna. Funkcjonalność umożliwia określenie dozwolonej częstotliwości kontaktów dla konta. Dzięki temu system automatycznie będzie pilnował tego, aby dany kontakt nie otrzymał zbyt wielu wiadomości email.

Aby zarządzać polityką kontaktów :

 1. Wciśnij przycisk [Q] Kwarantanna.
 2. Ustaw okres kwarantanny oraz ilość wiadomości, która może być wysłana w wybranym okresie.
 3. Wciśnij przycisk ZAPISZ.
Opcje Opis
Umieść kontakt na kwarantannie jeśli otrzyma X emaili Określ dozwoloną ilość prób kontaku zanim kontakt zostanie umieszczony na kwarantannie (1 – 20 days).
Ilość dni na kwarantannie Określ ilość dni kontakt pozostanie na kwarantannie (min 7 dni).

UWAGI. Minimalny okres kwarantanny wynosi 7 dni. Maksymalna ilość dozwolonych wiadomości email zanim kontakt trafi na kwarantannę wynosi 7.

* Funkcjonalność dostępna dla kont Enterprise.

Eksportuj kontakty

W górnym menu znajdziesz opcje umożliwiające wykonywanie dodatkowych operacji takich jak eksport kontaktów. Funkcja pozwala na zapisanie do pliku pełnej bazy kontaktów.

 1. Eksportuj kontakty – pozwala na eksport wszystkich adresów do pliku CSV lub Excel.