Go to

Widzę komunikat o zakończonej ankiecie. Jaka może być przyczyna?

Jeśli widzisz taki komunikat prawdopodobnie przyczyna leży po stronie ustawień kolektora lub linku do ankiet.

1. Sprawdź czy kolektor ankiety jest włączony

Kolektory umożliwia sterowanie sposobem zbierania odpowiedzi. Aby zbierać odpowiedzi kolektor musi być włączony.

2. Sprawdź czy nie ma ustawionych ograniczeń czasowych badania lub ograniczeń ilości odpowiedzi

Konfigurując kolektor możesz określić maksymalny czas badania oraz maksymalną ilość odpowiedzi, którą chcesz zebrać. Po przekroczeniu jednego z limitów dalsza możliwość zbierania odpowiedzi zostanie automatycznie zablokowana.

3. Sprawdź ustawienia kolektora „jeden respondent / wiele odpowiedzi”

Jeśli ta opcja jest wyłączona jeden respondent będzie mógł udzielić tylko jedną odpowiedź.

4. Upewnij się, że skopiowałeś właściwy link (URL) do ankiety

Zawsze kopiuj link ze strony kolektora. Nigdy nie kopiuj linku podglądu ankiety ani linku z adresu URL przeglądarki. Link znajdujący się w adresie URL może zawierać parametr rk, który jest wykorzystywany do nawigacji. Tego typu linki nie mogą być przesyłane dalej.