Go to

Czy wyczerpany limit odpowiedzi może spowodować że ankieta będzie niedostępna?

Nie. Nawet po wyczerpaniu limitu odpowiedzi kolejne odpowiedzi będą zbierane i zapisywane, a ankieta nadal będzie dostępna dla respondentów.

Odpowiedzi zebrane ponad dostępny limit nie będą widoczne w raportach. Możesz je łatwo odblokować wykupując pakiet dodatkowych odpowiedzi lub przedłużając abonament.

Aby odblokować zapamiętane odpowiedzi :

  1. Przejdź do listy ankiet i odszukaj ankietę, dla której chcesz odblokować odpowiedzi.
  2. Wciśnij przycisk ODBLOKUJ.
    Lista odpowiedzi