Go to

Czy można edytować treść komunikatów systemowych i przycisków?

Tak. Możesz zmienić treści dowolnych komunikatów systemowych wyświetlanych w trakcie wypełniania ankiety przez respondenta.

Aby zmienić wyświetlaną informację :

  1. Wciśnij przycisk [E] PROJEKTUJ ankietę.
    Projektuj ankietę
  2. Wciśnij przycisk Języki.
  3. Dodaj język ankiety.
    Język
  4. Edytuj tłumaczenia ustawione dla danego języka.
    Edycja języka

* Funkcjonalność jest dostępna dla kont Advanced, Professional i Enterprise.