Go to

Pre-populacja ankiet

Funkcjonalność umożliwia ustawienie domyślnej (bazowej) odpowiedzi dla wybranych pytań. Odpowiedź domyślna będzie zaznaczona w momencie uruchomienia ankiety przez respondenta.

Jest to szczególnie przydatne przy tworzeniu formularzy online. Dzięki temu możemy ułatwić i przyspieszyć proces wypełniania formularza zaznaczając najbardziej popularne lub domyślne opcje odpowiedzi. Respondent może zmienić wybór w trakcie wypełniania formularza.

Aby ustawić odpowiedzi domyślne :

  1. Wciśnij przycisk [E] PROJEKTUJ.
  2. Wybierz pytanie i wciśnij przycisk E Edytuj.
  3. Zaznacz opcje odpowiedzi, które mają być domyślnie wybrane w momencie wyświetlenia ankiety.pre-populacja

Aby usunąć odpowiedzi domyślne :

  1. Wciśnij przycisk [E] PROJEKTUJ.
  2. Wciśnij przycisk E Edytuj.
  3. Odznacz opcje odpowiedzi, które wcześniej zostały zaznaczone jako domyślne klikając na zaznaczoną odpowiedź.pre-populacja
     

UWAGI. Pre-populacja ankiet działa tylko dla pytań wyboru.