Go to

Rotacja

Funkcjonalność umożliwia rotowanie bloków, stron oraz pytań ankiety. Dzięki temu każdy respondent zobaczy losową kolejność stron lub pytań na stronie. Dodatkowo możesz zablokować rotowanie dla wybranych, bloków, stron lub pytań tak, aby zawsze były wyświetlane w tym samym miejscu.

Kolejność pytań, stron i bloków jest ustalana dla danego respondenta w momencie rozpoczęcia ankiety i nie zmienia się w trakcie nawigacji po ankiecie. Dzięki temu respondent może wrócić do poprzedniej strony, aby poprawić udzieloną odpowiedź.

ROTACJA PYTAŃ

Aby ustawić rotację pytań na stronie :

 1. Przejdź do projektu ankiety.
 2. Wciśnij przycisk [M] Więcej opcji dla wybranej strony.
 3. Wybierz opcję [R] Rotacja.
 4. Ustaw rotację wybranych pytań.

ROTACJA STRON

Aby ustawić rotację stron :

 1. Przejdź do projektu ankiety.
 2. Przejdź do zakładki USTAWIENIA i włącz opcję Wyświetl bloki.
 3. Wciśnij przycisk [M] Więcej opcji dla wybranego bloku.
 4. Wybierz opcję [R] Rotacja.
 5. Ustaw rotację dla wybranych stron.

ROTACJA BLOKÓW

Aby ustawić rotację bloków :

 1. Przejdź do projektu ankiety. 
 2. Przejdź do zakładki USTAWIENIA i włącz opcję Wyświetl bloki.
 3. Wciśnij przycisk RANDOMIZACJA BLOKÓW.
 4. Ustaw rotację dla wybranych bloków.

Typy rotacji

TypOpis
WyłączonaDomyślna kolejność.
LosowaLosowa kolejność pytań / stron.
Odwrócona kolejnośćRespondent zobaczy pytania / strony w odwróconej kolejności.
RotacyjnaKażdy kolejny respondent zobaczy pytania / strony przesunięte o jedną pozycję np.
R1 : Q1, Q2, Q3,
R2 : Q2, Q3, Q1,

UWAGI. Dla włączonej rotacji stron i bloków nie działa logika pytań oraz logika stron.

* Opcja rotacji bloków dostępna jest dla kont Enterprise.