Go to

Bank pytań

Bank pytań umożliwia dodanie dowolnego pytania do biblioteki i następnie wykorzystanie go ponownie w tej samej lub nowej ankiecie. Dodane pytanie do banku może być wielokrotnie wykorzystywane w różnych ankietach dostępnych w ramach danego konta.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

  • Przenoszenie pytań między ankietami.
  • Szybkie tworzenie ankiet i testów.
  • Stworzenie banku pytań testowych.

PROJEKTOWANIE PYTANIA

Aby dodać nowe pytanie do banku :

  1. Wciśnij przycisk [E] Edytuj pytanie.
  2. Przejdź do ustawień pytania i zaznacz opcję Dodaj do banku.
    Question bank
  3. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

Aby usunąć pytanie z banku : 

  1. Odszukaj ankietę i pytanie, które zostało dodane do banku.
  2. Odznacz pytanie i wciśnij przycisk ZAPISZ.

Zalecamy stworzenie osobnej ankiety o nazwie BANK PYTAŃ i tworzenie pytań, które będą dodawane do banku z wykorzystaniem tej ankiety. Ułatwi to zarządzanie bankiem pytań, w szczególności usuwanie pytań z banku.

UWAGI. Opcja pozwala na dodanie pytań ankietowych do banku, bez przypisanej do pytań logiki.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont ProfessionalEnterprise.