Go to

Data i czas

Pytanie o datę lub godzinę umożliwia wybór przez respondenta jednej odpowiedzi z wszystkich dostępnych wariantów.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

 • Pytania o datę i czas.
 • Organizacja spotkań i wydażeń.

OPCJE

Pytanie data lub czas występuje w trzech opcjach :

 • Data
 • Czas
 • Data i czas

[S] USTAWIENIA

Data / czas. Pytanie o datę lub czas.

Komentarz. Dodaj możliwość wpisania dodatkowego (opcjonalnego) komentarza do pytania. 

WYGLĄD PYTANIA

data lub godzina

[E] PROJEKTOWANIE PYTANIA

Aby dodać nowe pytanie :

 1. Wybierz pytanie Data i czas z listy po lewej stronie i przeciągnij je na projekt ankiety.
  Data i czas
 2. Wprowadź pytanie.
 3. Wpisz dodatkowy opis (opcjonalnie).
 4. Wpisz warianty odpowiedzi. Każdy wariant powinien być wpisany w osobnej linii.
 5. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

* Funkcjonalność dostępna dla kont Starter, Advanced, Professional i Enterprise.