Go to

Dodaj plik

Pytanie umożliwia na dodanie przez respondenta pliku do ankiety (zdjęcia, dokumentu).

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

 • Badania typu mystery shopper.
 • Ankiety w czasie konferencji, spotkań.
 • Formularze rejestracyjne.

OPCJE 

 • Dodaj plik.

[S] USTAWIENIA

Komentarz. Dodaj (opcjonalne) pole komentarza do pytania.

WYGLĄD PYTANIA

Dodaj plik

[E] PROJEKTOWANIE PYTANIA

Aby dodać nowe pytanie :

 1. Wybierz pytanie Dodaj plik z listy po lewej stronie i przeciągnij je na projekt ankiety.
  Dodaj plik
 2. Wpisz treść pytania.
 3. Wpisz dodatkowy opis (opcjonalnie).
 4. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

Obsługiwane pliki : JPG, PNG, GIF, PDF do 16 MB.

Aby pobrać zapisane pliki : 

 1. Wybierz ankietę i wciśnij przycisk [R] RAPORT.
 2. Wciśnij przycisk [D] Pobierz raport.
 3. Wybierz RAPORT SZCZEGÓŁOWY : CSV lub Excel (XLSX). Pliki będą dostępne w katalogu razem z pobranym raportem.

UWAGI. W przypadku wykonywania lub ładowania zdjęć urządzeniem mobilnym zalecamy ustawienie minimalnej rozdzielczości zdjęcia. W niekturych telefonach poprawne działanie OCR (Optical Character Recognition) wymaga ustawienia aparatu w urządzeniu mobilnym w pozycji horyzontalnej.

UWAGI. Pytanie nie działa dla ankiet w mailach.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Enterprise.